Прототип на система ще позволява подаване на е-заявления на "едно гише"

OFFNews Последна промяна на 19 август 2018 в 10:18 4878 0

Прототип на система ще позволява подаване на е-заявления на

Държавната агенция "Електронно управление" обяви обществена поръчка за изработването на прототип на система за подаване на електронни заявления за административни услуги. Идеята на проекта е унифициране на формите на заявленията на отделните администрации и подаването им по електронен път на едно място. 

Стойността на поръчката е 70 хил. лв. без ДДС.

Проектът цели по-висока степен на автоматизиране и съответно - улесняване, на процеса по заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни системи. 

Към момента има внедрени и са в експлоатация няколко системи за електронно управление, които част от т.нар. единен модел за електронно управление - Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ); Система за електронна автентикация (еАвт); Система за управление на електронни форми (еФорми); Система за електронна оторизация (еОтор); Система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX); Система за електронно плащане (еПлащане); Система за електронно връчване (еВръчване).

Към момента от тях не е създадена само системата за еФорми, която ще позволява подаването на документи и формуляри по електронен път, с които да се заявяват електронни административни услуги. Идеята на този проект е на практика да бъдат унифицирани съответните документи и формуляри, които да бъдат въведени при заявяването на електронни административни услуги. 

Към момента заявителите на услуги се пренасочват към локалните портали на съответните административни органи, които работят с различни формати на формуляри. 

Новата система ще позволява потребителите да избират каква услуга искат да заявят, влизайки през единния портал за достъп до ЕАУ (ЕПДЕАУ). След избиране на услуга системата ще пренасочва към бъдещата система за еФорми, обект на обществената поръчка. Следва искане за автентикация на заявителя, системата автоматично ще препрати въведената информация към съответните системи със заявка за създаване на профил.

Очаква се прототипът да бъде изграден до 110 дни след подписването на договор за изпълнението на поръчката. 

Вече са постъпили две оферти, които вече са в процес на оценка. 

В началото на август беше подписан и договор за изработване на стандартизирани еФорми, които на практика ще бъдат използвани в бъдещата система.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови