Промишленото производство, строителството и търговията на дребно бележат лек ръст през септември

Ирина Евгениева Последна промяна на 08 ноември 2019 в 18:20 1133 0

Последното проучване на Националния статистически институт за септември отчита подобрение на промишленото производство, строителството и търговията на дребно.

По предварителни данни през септември 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 0.3% в сравнение с август 2019 година. През септември 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% спрямо съответния месец на 2018 година.

По предварителни данни през септември 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.1% над равнището от предходния месец. През септември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 6.9%. Сградното строителство нараства с 12,4% спрямо септември 2018 г.

През септември 2019 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 9.8%, а намаление - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, и преработващата промишленост - с 0.1%.

По предварителни сезонно изгладени данни през септември тази година оборотът в раздел "Търговия на дребно" (без търговията с автомобили и мотоциклети) по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

Финансовото състояние на домакинствата, оценките и очакванията на потребителите, живеещи в градовете, бележат известно подобрение, докато мнението на населението в селата е по-неблагоприятно.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани три месеца по-рано.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови