Правителството определи концесионери на находищата в Пазарджик и Димитровград

OFFNews 21 април 2021 в 13:15 2893 0

Концесионери на находищата "Крепост" - участък "Запад", и "Орешака" определи правителството в оставка на заседанието си днес и отне договора на трета фирма за неизпълнение на условията по него. 

„Еко-Хидро-90" ООД получава концесия за срок от 35 г. за добив на строителни материали от находище „Орешака", област Пазарджик. През този период "Еко-Хидро-90" трябва да вложи над 2.9 млн. лв. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора са 3.5 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на община Пазарджик.

Хасковското дружество „Пим Минерал" ЕООД е новият концесионер на находища „Крепост" - участък „Запад", от което се добива мрамор.

Находище „Крепост" - участък „Запад" се намира на територията на община Димитровград. Концесията за него е предоставена през март 2005 г. за 30 г. на „Пим продукт" ЕООД. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Пим Минерал" ЕООД. Условията по концесионния договор остават без промяна.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства.

Концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Чатала“ ще бъде едностранно прекратен поради неизпълнение на основни договорни задължения от страна на концесионера, реши МС. 

Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение, не са предоставени банкови гаранции, обезпечаващи задълженията за концесионно плащане и за възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи. Констатирано е и неизпълнение на непарични договорни задължения.

Находище „Чатала” се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. През ноември 2011 г. за него е сключен концесионен договор с „Гнайс Кобилино" ООД, с. Кобилино, община Ивайловград. Впоследствие наименованието на фирмата на концесионера е променено на „Гнайс Комерс" ООД.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови