По-чиста питейна вода за всички европейци

OFFNews Последна промяна на 02 февруари 2018 в 14:33 6623 0

Снимка pixabay.com

Европейската комисия предложи законодателство, с което ще се повиши качеството на питейната вода, ще се подобри достъпът до питейно водоснабдяване и ще се осигури по-качествена информация за гражданите.

Представеното предложение е отговор на първата успешна европейска гражданска инициатива „Право на вода“, която събра 1,6 млн. подписа за подобряване на достъпа до безопасна питейна вода за всички европейци. Тя има за цел да гарантира качествено водоснабдяване. Друга от целите е да се активизират потребителите, като се гарантира, че доставчиците на вода предоставят на клиентите си по-ясна информация за потреблението, структурата на разходите и цената на литър, като последното ще даде възможност на потребителите да направят сравнение с цените на бутилираната вода. Това ще допринесе за изпълнението на екологичната цел за използване на по-малко пластмаси и намаляване на въглеродния отпечатък на ЕС, както и за постигането на целите за устойчиво развитие.

Правилата, по отношение на които Комисията предлага актуализация, ще повишат качеството на водата и безопасността й — към списъка с критерии за определяне на безопасността на водата ще бъдат добавени нови вещества (например легионела и хлорати). При разширяването на списъка се отчитат последните научни данни и препоръките на Световната здравна организация. Според оценките новите мерки ще намалят възможните рискове за здравето, свързани с питейната вода, от 4 % на по-малко от 1 %.

Съгласно новите правила от държавите членки се изисква да подобрят достъпа за всички, особено за уязвимите и маргинализираните групи, чийто достъп до питейна вода е затруднен. На практика това означава предвиждане на оборудване за достъп до питейна вода на обществени места, кампании за информиране на гражданите относно качеството на водата и насърчаване на администрациите и управителите на обществени сгради да осигуряват качествено водоснабдяване

По-доброто управление на питейната вода от страна на държавите членки ще елиминира загубите и ще допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък. Така предложението ще даде и съществен принос за постигането на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и на целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за растежа, работните места, инвестициите и конкурентоспособността, заяви, че с това предложение ще се улесни преходът към кръгова икономика и ще се подпомогнат държавите членки в усилията им да управляват ефективно питейната вода като ресурс.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс каза, че чрез европейската гражданска инициатива ясно и високо прозвуча гласът на гражданите, призоваващи за действия, с които да се гарантира достъпът до безопасна питейна вода.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови