Парламентът създаде Фонд за преструктуриране на банките

OFFNews 30 юли 2015 в 14:41 3392 0

Снимка wikimedia

Днес депутатите приеха на второ четене проекта на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

На възстановяване и преструктуриране ще подлежат банките, лицензираните инвестиционни посредници, финансови институции със седалище в държава членка на ЕС, когато са дъщерни дружества на банка или инвестиционен посредник, лицензирани в България.

Законът определя БНБ за орган по преструктурирането на банките. Централната банка ще осъществява надзори ще решава дали да започне процедура по преструктуриране.

За преструктурирането на инвестиционните посредници ще отговаря КФН. Под надзора на Комисията ще попаднат и субекти, които не са кредитни институции и които подлежат на консолидиран надзор от Комисията.

До преструктуриране ще се стига, когато има риск от неблагоприятно въздействие върху публичните финанси. Решенията на БНБ и КФН ще бъдат контролирани от министъра на финансите, чието одобрение ще е задължително.

При обсъждането на закона депутатите Георги Търновалийски, Румен Гечев, Чавдар Георгиев и Димитър Горов поискаха да отпадне текстът, според който "Българската народна банка, членовете на управителния съвет и служителите ѝ не носят отговорност за вреди от действия или бездействия при изпълнението на задълженията си съгласно този закон, освен ако са действали умишлено", както и идентичен текст за КФН. Мнозинството обаче отхвърли предложенията.

Със закона се въвежда Директива на ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Тази директива има за цел справяне с банкови кризи на достатъчно ранен етап, така че да се предотврати пренасянето на финансовите проблеми на отделни кредитни институции върху цялата банкова система, както и да се премахне във възможно най-голяма степен необходимостта от използване на публични средства за подпомагане на неплатежоспособни банки.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Колко мурзилки могат да се скрият зад гърба на едно българче