НСИ: 4,9% е безработицата от януари до март, 50% търсят работа повече от година

OFFNews 19 май 2022 в 15:30 1144 0

работа

Снимка pixabay

По данни на НСИ безработицата от януари до март е по-ниска в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.

Коефициентът на безработица е 4.9% - с 1,4% по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2021 година, показват данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2022 година. 

От януари до март безработните са е 158.7 хил. души, от които 84.3 хил. (53.1%) са мъже и 74.4 хил. (46.9%) - жени.

В сравнение със същия период на 2021 г. безработните намалява с 45.3 хил. - 22.2%. Коефициентът на безработица намалява с 1.7% при мъжете и с 1.1% при жените и през първото тримесечие на 2022 г. стойността му e еднаква за мъжете и жените.

Близо 28% от хората от 15 до 64 години са икономически неактивни, като малко над трета от тях не излизат на пазара на труда, защото все още учат. Обезкуражените лица са 55 300, или 4.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Обезкуражените лица желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

От всички безработни 10.6% са с висше образование, 52.1% - със средно, и 37.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.6% за средно образование и 16.4% за основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2022 г. делът на хората с продължителност на безработицата под една година и този на продължително безработните лица (безработни от една година или повече) е почти еднакъв - съответно 49.7% и 50.3%.

От общия брой на безработните лица 19.2 хил. - 12,1%, търсят първа работа.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.3%; за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.7%. Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 66%.

През първото тримесечие на 2022 г. в сектора на услугите работят 64.6% от заетите лица, в индустрията - 29.5% и  5.8% - в селското, горското и рибното стопанство.

В сравнение със същия период през 2021 г. броят на заетите лица се увеличава в сектора на услугите с 5%, намалява в сектора на индустрията с 5.8% и остава почти непроменен в сектора на селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.7% са работодатели, 6.3% самостоятелно заети лица (без наети), 89.5% наети лица, и 0.5% неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 76.6% работят в частния сектор, а 23.4% - в обществения.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови