НАП напомня на фирмите, че трябва да подадат декларация за четвъртото тримесечие до 31.01.

OFFNews Последна промяна на 21 януари 2022 в 11:05 3451 0

До края на януари 2022 година фирмите трябва да подадат декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 година, ако са удържали авансов данък, припомниха от Национална агенция за приходите (НАП).

Декларация за дължими данъци по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) трябва да бъде подадена от предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 г. са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи. Тя се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на НАП.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2021 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и др. Декларация трябва да бъде подадена и за окончателните данъци, дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.

Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови