Най-ниската минимална заплата в ЕС е в България, най-високата - в Люксембург

OFFNews 22 юли 2022 в 18:10 2279 2

пари

Снимка pixabay

Разликата е 6,4 пъти между най-ниската и най-високата

Към 1 юли нивата на минимално заплащане варират в широк диапазон сред страни членки на Европейския съюз. Разликата между най-високата минимална заплата, регистрирана в Люксембург (2313 евро), и най-ниската - в България (363 евро) е 6,4 пъти.

Това сочат данните на европейската статистическа агенция Евростат, предаде БТА. 

Минималните заплати се налагат чрез законодателен акт, често след консултация със социалните партньори, или директно от национално междусекторно споразумение.

Минималната работна заплата в България стана 710 лв. от 1 април. Предишното ниво на минималната работна заплата определено на 1 януари 2021 г. беше 650 лв. (332 евро).

Средният годишен темп на растеж на минималните възнаграждения между януари 2012 г. и януари 2022 г. е най-висок в Румъния (+12,6 на сто), следвана от Литва (+12,1 на сто) и България (+9,4 на сто). Най-ниски средни годишни темпове на растеж сред са регистрирали във Франция и Малта (с по +1,4 на сто), следвани от Нидерландия (+1,9 на сто).

Към 1 юли 21 от 27-те членки на ЕС са въвели национална минимална заплата. Страните без такава са Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.

Националните минимални ставки на работни заплати, отчитани по метадологията на Евростат в края на съответното полугодие, се представят като месечни показатели за брутни доходи, т.е. преди приспадане на данъци върху дохода и социалноосигурителни вноски, дължими от служителя. Тези удръжки варират в различните държави.

Поради тези разлики и с цел по-приложимо сравнение, статистиката взима предвид и минималните заплати на страните от ЕС, изразени в паритети на покупателната способност (ППС) за разходите за крайно потребление на домакинствата, изразяващ колко валутни единици струва определено количество стоки и услуги в различните страни, и елиминиращ ефекта от разликите в ценовите нива между страните, създадени от колебания в обменните курсове на валутите им.

Тази корекция намалява разликите между страните, като сравнява стандарти на покупателната способност (СПС). При сравнение на минималните работни заплати, изразени в ППС, страната, отчела най-ниски нива на показателя е Латвия - 630 евро. България заема второто място сред държавите с най-ниска минимална заплата, изразена в ППС, с 653 евро. Люксембург остава с най-висок показател (1747 евро).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови