МОСВ отпуска допълнително 0,800 млн. куб. м вода за напояване от язовир Ястребино

"Напоителни системи" искали двойно повече

OFFNews 19 май 2020 в 17:18 2569 0

Министърът на околната среда Емил Димитров утвърди промяна в графика за използване на язовир „Ястребино“ през май, с която се отпускат допълнително 0,800 млн. куб м. от язовира за напояване.

Промяната е по искане на „Напоителни системи“ ЕАД - заради необходимостта от втора поливка на насаждения от ягоди и малини, посредством Напоителни системи "Попово".

В началото на май беше изготвен график, с който бяха разрешени 2,000 млн. куб. м. за напояване на "Напоителни системи" и 0,026 млн. куб. м. за питейно-битово водоснабдяване на град Антоново.

Поради ниския обем на язовира беше поставено условие разрешените количества за напояване да бъдат използвани по график, изготвен от "Напоителни системи", за да има икономия на вода. Условието, което беше поставено на дружеството, е предприемане на спешни действия за възстановяване изправността на компрометирани елементи – четвърти и пети таблени затвори на водовземната кула на язовир "Ястребино".

Целта е да се осигури както напояването, така и възможност за подаване на водни маси към "ВиК-Търговище" за питейно-битови нужди.

От "Напоителни системи" са информирали МОСВ, че е извършен ремонт на таблените затвори на водовземната кула. Изготвен е и график за водоподаване към НС "Попово".

Обемът на язовир "Ястребино" остава нисък, а притокът на вода е по-малък от разхода.

Остава и опасността от значително влошаване на качеството на водата за питейно-битово водоснабдяване при достигане на кота под 322,5 м. 

„Напоителни системи“ е поискало от МОСВ удвояване на разрешените количества вода за напояване. Искането е било за отпускане на още 2 млн. куб. метра, но МОСВ ги е намалило на 0,8 млн. куб. метра. Така общото разрешено количество за напояване през месец май става 2,8 млн. куб. метра.

Обемът на язовира е 62,300 млн. куб. м. Към 18 май наличният обем е 17,857 млн. куб. м., а полезният обем е 15,937 млн. куб. м.

"Напоителни системи" да предприеме действия за уведомяване на земеделските производители, че при продължаващ незначителен приток, предвид ниския обем в язовира и с цел обезпечаване на приоритетно питейно-битовото водоснабдяване, през 2021 г. няма да бъдат подавани води за напояване от язовир "Ястребино", посочват от екомистерството.   

Язовир "Тича"

Преди дни стана ясно, че МОСВ е направило предписания за спешни действия към ВиК дружествата, които ползват язовир "Тича" за осигуряването на вода от алтернативни източници за питейно-битови нужди - заради тенденцията за намаляващ приток спрямо разхода. 

От този язовир вода ползват Шумен, Велики Преслав, Търговище, както и част от селата в околията на градовете. На ползвателите "ВиК-Шумен", "ВиК-Търговище" и "Напоителни системи" са поставени допълнителни условия, свързани с издаването на разрешителни за водовземане от алтернативните източници, даден им е срок от 3 месеца.

Днес "Напоителни системи"- клон Шумен са уведомили екомистерството, че на 15 май е извършен основен преглед на всички съоръжения във водовземата кула за питейно-битово водоснабдяване на Шумен. Установено е, че съоръженията са в добро експлоатационно състояние и функционират нормално. След прегледа на водовземната кула е осигурена възможност за взимане на вода от по-чист воден слой за питейно-битово водоснабдяване от язовир "Тича".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови