Лошите кредити намаляват, увеличават се депозитите: държим над 97 милиарда лева в банки

Печалбата им е намаляла с 3 милиона за 1 г., сочат данните на БНБ към 31 декември 2019 г.

OFFNews Последна промяна на 03 февруари 2020 в 17:58 1402 0

Снимка OFFNews

Необслужваните кредити намаляват, депозитите се увеличават. Печалбата на банките намалява малко - с общо около 3 млн. лева за 1 година, показват данните на БНБ за състоянието на банковата система към 31 декември 2019 г.

Към тази дата активите ѝ достигат 114.2 млрд. лева. Те са с 2.7 млрд. лв. (2.4%) повече от края на септември. Влияние върху динамиката на балансовите позиции оказва консолидацията на банковия сектор - през ноември станахме свидетели на вливането на "Пиреос България" АД в "Юробанк България" АД.

Делът на кредитите и авансите е 65.8%, на парите, паричните салда при централни банки и други депозити на виждане –15.9%, а на портфейлите с ценни книжа – 13.0%.

Делът на петте най-големи банки (Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ, Юробанк България и ПИБ) в активите на банковата система достига 62.1%.

Отношението на ликвидно покритие към 31 декември е 269.9% (при 264.0% в края на септември). Ликвидният буфер е 30.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11.5 млрд. лв.

Брутните кредити и аванси в края на декември са 94.4 млрд. лв. Има ръст за тримесечието с 1.4 млрд. лв. (1.5%). Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1.7 млрд. лв. (2.6%), като се увеличават вземанията от други финансови предприятия (с 923 млн. лв., 25.2%), от домакинства (с 532 млн. лв., 2.2%), от нефинансови предприятия (със 120 млн. лв., 0.3%) и от сектор "Държавно управление" (със 128 млн. лв., 15.9%).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6.1 млрд. лв. (при 6.9 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 6.5% (при 7.4% три месеца по-рано). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката) намалява до 3.2 млрд. лв. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.5% (при 3.9% в края на септември).

Депозитите в банките възлизат на 97.2 млрд. лв. През последното тримесечие на 2019 г. нарастват с 2.7 млрд. лв. (2.8%). Увеличават се депозитите на домакинства (с 1.8 млрд. лв., 3.2%), на нефинансови предприятия (с 878 млн. лв., 3.2%) и на сектор "Държавно управление" (с 379 млн. лв., 16.6%). Намаление има при средствата на кредитни институции (с 359 млн. лв., 6.3%) и на други финансови предприятия (с 6 млн. лв., 0.2%).

В края на 2019 г. балансовият капитал на банковата система възлиза на 14.4 млрд. лв. и в рамките на последното тримесечие нараства с 66 млн. лв. (0.5%), което се дължи главно на повишената печалба.

Печалбата на банковата система към 31 декември 2019 г. е 1.675 млрд. лв., като размерът ù e с 3 млн. лв. (0.2%) по-малък от края на декември 2018 г. Разходите за обезценка на финансови активи са 431 млн. лв. (при 479 млн. лв. година по-рано). Нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1.47% и 11.63%.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !