КЗК разреши Mohawk да купи заводите за керамични плочки в Шумен и Исперих

OFFNews Последна промяна на 15 април 2015 в 16:25 6382 0

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на регистрираното в Люксембург дружество "Мохоук Форин Акуизишънс" С.А.Р.Л. (Mohawk Foreign Acquisitions S.à.r.l.) да придобие "Адвент Каи Люксембург Холдинг" С.А.Р.Л. и контролираните от него предприятия в България, сред които са заводите за керамични плочки в Исперих и Шумен.

Решението на КЗК е от 8 април 2015 г., а сделката - от 5 февруари 2015.

Тя е за около около 95 млн. евро, по информация на "Капитал".

Mohawk Foreign Acquisitions S.à.r.l. е дъщерна на американската компания Mohawk Industries, Inc. в Джорджия, САЩ - публично дружество, търгувано на Нюйоркската фондова борса със символа MHK.

КАИ е част от портфейла на глобалния мениджър на частни дялови инвестиции Адвент Интернешънъл, който се управлява и консултира от Адвент Интернешънъл Корпорейшън (Advent International Corporation), САЩ (крайното контролиращо юридическо лице).

В България КАИ контролира еднолично следните дружества:

- "Тайлс Ко" ООД, София с предмет на дейност: инвестиции в дялове, акции и други видове ценни книжа. Дружественият му капитал се притежава от „Адвент Каи Люксембург Холдинг“ С.А.Р.Л. – 30% пряко и 70% непряко чрез „Адвент КАИ Люксембург“ С.А Р.Л., Люксембург. „Тайлс Ко“ ООД действа като консолидиращо холдингово дружество за българските дъщерни дружества на КАИ.

- "Мениджмънт Ко" ЕАД, София с предмет на дейност предоставяне на консултантски услуги по данъчни и финансови въпроси, международна експанзия на дружества, както и консултантски услуги свързани с управлението и стратегическото развитие на фирми – определяне на стратегически партньори, клиенти и пазари, стратегическото планиране, маркетингови проучвания, бизнес развитие, логистична подкрепа относно подбора на персонал, тренинг и контрол при упражняването на търговската дейност, организация на финансовото управление и др.
„Адвент Каи Люксембург Холдинг“ С.А.Р.Л., Люксембург е собственик на целия дружествен капитал.

- "Хан Аспарух" АД, Исперих с предмет на дейност - производство и търговия в страната и чужбина на фаянсови и подови плочки и санитарни изделия от полимербетон и други дейности, свързани с основната.

"Тайлс Ко" ООД е основен акционер в дружеството, а чрез него непряк собственик се явява „Адвент Каи Люксембург Холдинг“ С.А.Р.Л., Люксембург.

- "Хан Омуртаг“ АД, с предмет на дейност - производство на облицовъчни и керамични плочки, бетонови керемиди, услуги и търговия в страната и чужбина.

„Тайлс Ко“ ООД е мажоритарен акционер в дружеството, а чрез него непряк собственик се явява „Адвент Каи Люксембург Холдинг“ С.А.Р.Л., Люксембург.

- "Хан Аспарух – Транспорт" ЕООД, Исперих с предмет на дейност - вътрешна и външнотърговска дейност, транспортна, ремонтна, извършване на услуги, търговия с петролни продукти и други търговски дейности, по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон, незабранени със закон.
„Хан Аспарух“ АД е едноличен собственик на дружествения капитал.

- „КАИ Майнинг“ ЕООД, Исперих с предмет на дейност - търсене, проучване, добив, преработване и производство на неметални и други суровини за промишлеността, консултантска и изследователска дейност, вътрешно и външнотърговска дейност, строително-монтажна и транспортна дейност, както и друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

„Си Ем Ес Камерън Маккена“ ЕООД е едноличен собственик на капитала на „КАИ Майнинг“ ЕООД, като до 13.08.2014 г. „Хан Аспарух“ АД е бил изцяло собственик на дружествения капитал. „КАИ Майнинг“ ЕООД е също обект на придобиване по сделката) на Договора за покупко-продажба на ценни книжа, който регулира настоящата сделка, „КАИ Майнинг“ ЕООД ще бъде 100% притежавано дъщерно дружество на „Хан Аспарух“ АД и следователно непряко дъщерно дружество на „Адвент Каи Люксембург Холдинг“ С.А.Р.Л., Люксембург.

Mohawk е световен производител на подови настилки (килими и мокети, подови покрития от дърво, ламиниран паркет и керамични плочки с търговски марки American Olean, Karastan, Columbia Flooring Originals, Century Flooring, Durkan, Horizon, Quick-Step, Daltile, Prego, Mohawk Home, Unilin, WundaWevem, Lees, Bigelow, Aladdin, Mohawk Group, Marazziс) с дейност в Северна Америка, Европа, Азия и Австралия.

За територията на България дружествата от КАИ-групата („Хан Аспарух“ АД, Исперих и „Хан Омуртаг“ АД, Шумен) са активни при производство и продажба на едро на керамични плочки. Продуктовата листа на двете предприятия включва широка гама подови и стенни керамични плочки и декоративни елементи, които се предлагат под няколко търговски марки (основните от които са KAI и Ceramica Fiore, както и Каиграниторгес, Греспорцеланато, Каиклинкер, Каипорцеланато, Каигрес, Progress Ceramica, Magica Collection, Ceramica Fiore, Kaicol, Kaiflex).

Групата КАИ изнася над половината от произведената си продукция в над 25 държави по целия свят, сред които са Румъния, Великобритания, Франция, Сърбия, Македония, Германия, Италия, Бенелюкс и скандинавските страни.