КФН открила много нарушения в онлайн платформата на Ивайло Пенчев

OFFNews Последна промяна на 23 юни 2017 в 18:47 12761 2

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви, че е открила множество нарушения  при проверката си на платформата за онлайн търгове с обратно наддаване Окшънайз (Аuxionize), основана от бизнесмена Ивайло Пенчев, собственик на Walltopia.

От ведомството разпространиха доклад от проверката си, според който компанията няма право да предлага застрахователни услуги и да ги класира по цена, тъй като те не са идентични по покритие на услугата. 

Сега от Окшънайз трябва да предоставят своите обяснения пред застрахователния регулатор, след което ще бъде решено ще има ли санкция за платформата или не.

"Много е странно, че от КФН са публикували констатации и доклад, който не ни е връчен и без да сме го подписали, както изисква чл. 19, ал. 6 от закона, по който работят", коментира пред OFFNews Ивайло Пенчев.

Той определи доклада на регулатора като "анонимка" и уточни, че сега адвокатите на Окшънайз четат писанията на КФН.

Ето и основните констатации, които са описани от ведомството и разпространени до медиите:

В хода на извършената проверка на платформата Окшънайз (Аuxionize) беше установено, че лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, системно са участвали и са наддавали в търгове за застрахователни продукти, организирани от платформата.

От стартирането на платформата до 04.05.2017 г. от общо проведени 101 търга с предмет застрахователни продукти, 11 са спечелени именно от лица без лиценз за застраховател или регистрация за застрахователен посредник. Впоследствие полиците са издавани чрез застрахователни посредници, които не са участвали в търговете и за които няма предоставена информация на клиентите, че продуктът ще се разпространява именно чрез тях.

Също така беше установено, че 6 от 8-те застрахователя, които са спечелили търгове за застрахователни продукти в платформа Окшънайз (Аuxionize), не са се регистрирали сами и нямат представа кой ги е регистрирал и е предлагал от тяхно име техните застрахователни продукти.

Посочените нарушения сериозно застрашават правата на ползвателите на застрахователни услуги и са нарушение на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година относно застрахователното посредничество, както и на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти (Директива 2016/97).

Установено е, че платформата Окшънайз (Аuxionize) е изпращала покани за участие в търгове, свързани със застрахователни продукти, до лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни
посредници, с което също се нарушават разпоредбите на Кодекса за застраховането за разпространение на застрахователни продукти.

Самата платформа Окшънайз (Аuxionize) извършва класиране на застрахователни продукти, за които се провеждат търговете, без да се отчитат спецификите на различните застрахователни продукти, предмет на класирането, и без
да са съобразени с изискванията и потребностите на ползвателя на застрахователни услуги. Класирането от платформа Окшънайз (Аuxionize) се извършва единствено по критерия цена без съпоставяне на покритите рискове и изключените рискове в предложените застрахователни продукти.

Изготвянето и представянето на класиране на застрахователните продукти изисква професионална преценка дали тези продукти имат сходни условия, като е необходимо тези условия да отговарят на конкретните нужди на ползвателя на
застрахователни услуги. Именно поради тази причина Директива (ЕС) 2016/97 и Кодексът за застраховането определят класирането на застрахователни продукти като разпространение на застрахователни продукти и изискват то да се извършва от
разпространител на застрахователни продукти – застрахователен посредник.

Необходимо да е да подчертае, че единствено застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е изцяло уеднаквен продукт с условия, определени в Кодекса за застраховането и в Наредба № 49 на КФН. Всички останали застрахователни продукти, предмет на търгове на платформата Окшънайз, са съгласно общи условия, изготвени от застрахователя, и съответно съпоставката им изисква справедлив експертен анализ и преценка, като е възможно част от тях да не отговарят на нуждите и изискванията на клиента. Примери за такива различаващи се условия са определените в общите условия покрити рискове и изключените рискове, наличието на изискване за самоучастие от страна на застрахования, дали обезщетението се дължи на база “първи риск” или при прилагане на пропорционално правило при наличие на подзастраховане и др.

Изискването за регистрация на застрахователните посредници е въведено още с Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година относно застрахователното посредничество, с което се установяват
професионални изисквания към лицата, които разпространяват застрахователни продукти и необходимото ниво за защита на потребителите на застрахователни услуги.

Тези изисквания са транспонирани и в Кодекса за застраховането.

Директива 2002/92/ЕО, както и последващата Директива (ЕС) 2016/97 защитават интересите на потребителите на застрахователни услуги по еднакъв начин, независимо от различните канали на разпространение на застрахователни продукти. Целта е на потребителите да бъде предоставяна ясна информация за статута на лицата, които продават застрахователния продукт и информация за самия продукт, която следва да се предоставя на клиента на преддоговорния етап.

Информация от „Окшънайз“ АД е изисквана два пъти - на 18.04.2017 г. при проверката на място и с писмо от 28.04.2017 г. В резултат на установени разминавания в твърдения и документи, представени от „Окшънайз“ АД, проверяваното лице е
представило допълнително документи и оттеглило предходно представени такива.

Последната предоставена информация от „Окшънайз“ АД е от дата 01.06.2017 г.  Във връзка с установени нарушения от множество лица, участвали в търгове за застрахователни продукти, от разпространители на застрахователни продукти –
застрахователи и застрахователни посредници, еднократно е изискана информация, като последният представен документ е от 12.06.2016 г.

Информация е изискана и от 5 възложителя – ползватели на застрахователни услуги, с цел установяване на лицата, които са посредничили за сключването на техните застрахователни договор.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови