Дават безвъзмездни 117 млн. лв. за оборудване на семейни фирми

OFFNews 13 януари 2023 в 12:17 2218 0

договор

Снимка Pixabay

През януари 2023 година стартира кандидатстването за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. То е възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, с бюджет над 117 млн. лева по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) 2021-2027.

През януари 2023 година стартира кандидатстването за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. То е възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, с бюджет над 117 млн. лева по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) 2021-2027.

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) 2021-2027 е с общ бюджет 3 млрд. лв., като се явява продължение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Чрез нея ще се подкрепят иновации в микро, малките и средни предприятия в различни етапи от развитието им. Ще се плащат партньорски проекти между малки и средни предприятия и големи дружества за разработване на нови технологии и иновации. Основните приоритети на програмата са два - "Иновации и растеж" и "Кръгова икономика".

Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на вече съществуващи компании, с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и други, уточняват от местната администрация.

Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – "Кръгова икономика", е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и др.

От началото на годината започна поетапното отваряне на отделните програми за кандидатстване. То се осъществява само електронно, през системата ИСУН, а повече информация е публикувана в сайта на МИР.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Най-влиятелните хора в Европа се събират в София