Безработните жени са намалели с 25 769 през 2016 г.

OFFNews Последна промяна на 20 декември 2017 в 12:41 2085 0

Безработните жени са намалели с 25 769 през 2016 г.

Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляването на разликите в заплащането между половете и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в доклада са също борбата с насилието, основано на пола, и промяната на обществените стереотипи спрямо половете.

В документа се посочва, че през 2016 г. средномесечният брой на безработните жени е намалял до 156 462, което е с 25 769 по-малко в сравнение с 2015 г. За същия период безработните мъже са намалели с 20 340 – до 128 255. Статистиката показва, че през 2016 г. средният брой на продължително безработните жени, които не могат да си намерят работа повече от 12 месеца, са били 65 379 или с близо 16 000 по-малко в сравнение с 2015 г.

Според цитираните в доклада данни, месечната нетна заплата на жените е с около 12% по-ниска от тази на мъжете. Средната разлика за страните от ЕС е 16 на сто. През миналата година делът на работещите бедни е намалял и сред двата пола.

Акцент в доклада е поставен върху приетия Закон за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови