България е партньор по 8 стратегически проекта за региона на р. Дунав

Последна промяна на 26 февруари 2018 в 17:15 6705 0

Девет проекта по поречието на река Дунав за над 40 млн. евро в областта на водния транспорт, инфраструктурата, енергетиката, образованието и иновациите са определени като стратегически и са подкрепени от Стратегия на ЕС за Дунавския регион. България е партньор в 8 от тях. Те допринасят за по-добрата свързаност в Дунавския регион и за създаване на по-благоприятни условия за превоз на товари, търговия и туризъм.

Най-мащабният от тях - „FAIRway Дунав“, е на стойност 24 млн. евро и цели подобряване на корабоплаването и навигацията по р. Дунав и нейните плавателни притоци. Партньори по проекта са Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, България и Румъния.

България е партньор и по друг интересен проект - „Дунавски поток“, който е на стойност 2,1 млн. лв. и работи за по-ефективно управление на плавателния път по р. Дунав и нейните притоци.

Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, известна като Дунавската стратегия, обхваща над 100 милиона души в 14 държави: 9 са членки на ЕС - Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, Хърватия, и 5 са извън - Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Сърбия, Украйна. Основната цел на Стратегията е да се развие огромният икономически потенциал на река Дунав, която със своите 2850 км е втората по дължина река в Европа. Дейностите за сътрудничество в Дунавския регион са ориентирани в четири стълба: свързване на региона, опазване на околната среда, постигане на благосъстояние чрез сигурност и изграждане на капацитет. Стратегията залага на регионалния подход – насърчаване на съвместната работа между широк кръг от заинтересовани страни за справяне с общите предизвикателства.
Национален координатор на Стратегията у нас е министерството на регионалното развитие и благоустройството, а страната ни е съкоординатор по две от приоритетните ѝ оси: съвместно с Румъния по ос 3 „Култура и туризъм“ и съвместно с Германия по ос 11 – „Сигурност“.

България пое от Унгария председателството на Дунавската стратегия през октомври 2017 г. за срок от една година. То, заедно с Председателството на Съвета на ЕС, дава на страната ни уникален шанс да работи още по-фокусирано за постигане на икономически растеж, създаване на работни места, намаляване на регионалните различия и засилване на териториалното сближаване. Водещо събитие в Календара на Председателството на Дунавската стратегия е Седмият й годишен форум, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София. Той е посветен на туризма и културно историческото наследство като генератор на икономически растеж. Очаква се на него широко да се дискутират възможностите за привличане на публични и частни инвестиции, както и използването на финансови инструменти.