АДФИ влиза на проверка в община Силистра заради поръчка за застраховки на автомобили по сигнал на АКФ

OFFNews 15 юни 2020 в 10:56 6230 0

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) влиза на проверка в община Силистра след сигнал на Антикорупционния фонд (АКФ), съобщава АКФ.

АДФИ ще разгледа възлагането на обществена поръчка за застраховане на общинските моторни превозни средства и недвижими имоти на общината „при наличие на административен капацитет“.

Сигналът на АКФ от 13 април 2020 г. алармира, че кметът на Силистра възлага поръчка с прогнозна стойност 55 882,35 лв. като сключва директен договор с досегашния изпълнител ЗАД „АСЕТ ИНШУРАНС“, без да организира състезателна процедура или да покани няколко застрахователни компании да подадат оферта. В мотивите за решението си общината изтъква, че извънредното положение, въведено на 13 март 2020 г., не позволява да се спазят предвидените по закон срокове за открита или друга състезателна процедура. Тъй като подновяването на застрахователните полици на автомобилите и имотите на общината е „неотложно“, се пристъпва към пряко договаряне за още дванадесет месеца с досегашния изпълнител на застрахователните услуги, ЗАД „АСЕТ ИНШУРАНС“, който единствен предоставя тези услуги на Общината през последните 3 години.

Разследване на АКФ обаче показва, че община Силистра е била длъжна да обяви процедура за обществени поръчки още преди въвеждането на извънредното положение. Застрахователните полици на автомобилите и имотите на общината са изтичали на 29 март 2020 г. и според Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедурата за обществена поръчка е трябвало да бъде обявена най-късно през февруари 2020 г. Общината обаче обявява обществената поръчка на 18 март 2020 г., 11 дни преди изтичането на застрахователните полици, което, със или без извънредно положение, е направило спазването на законовите срокове невъзможно. С други думи, спешността в случая се е дължала на бездействието на възложителя, а не на непредвидени обстоятелства и поради това не може да оправдае изключения от разписаните в ЗОП процедури. 

Според АКФ в случая са налице данни, че чрез необоснованото приложение на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, кметът на община Силистра е ограничил възможността на други дружества, предлагащи застрахователни услуги, да участват в процедурата и по този начин е нарушил принципа на свободната конкуренция (чл. 2 от ЗОП) и е действал в разрез с целта на ЗОП за осигуряване на ефективност при разходването на публични средства (чл. 1, ал.1, т.1 от ЗОП).

Поради тези причини АКФ подаде сигнал към АДФИ с молба за цялостна проверка на възлагането и изпълнението на обществената поръчка на Община Силистра от 18 март 2020 г., както и на възлагането и изпълнението на поръчките за застраховане на общинско имущество в периода 2017 г. – 2020 г.

В отговора на АДФИ, получен на 10 юни 2020 г., се заявява, че сигналът е в съответствие с изискванията на правилника за прилагане на закона за държавна финансова инспекция, поради което в Община Силистра ще бъде възложена финансова инспекция „при наличие на административен капацитет“. Инспекцията ще има за цел да провери за законосъобразност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществените поръчки при сключване и изпълнение на договори за застраховане на общинско имущество.

„Приветстваме решението на АДФИ, но и с тревога отбелязваме, че агенцията за пореден път не се обвързва със срок за изпълнението му и поставя наличието на „административен капацитет“ като условие за започване на проверката“, коментира Бойко Станкушев, директор на АКФ.

"При над 80% от изпратените от АКФ сигнали до АДФИ до този момент реалната проверка все още не е започнала, като в повечето случаи се касае за период по-дълъг от една година. „Ще следим с внимание развитието на финансовата инспекция в този конкретен случай и ще настояваме за своевременни действия от страна на институциите“ допълва той.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови