ЕК с препоръки за 14 новосъздадени центъра на научни изследвания у нас

Ирина Евгениева 14 януари 2021 в 15:51 2316 0

Европейската комисия има стратегически препоръки към 14-е новосъздадени центъра на научни изследвания в България.

Това стана ясно на онлайн събитие, на което бяха представени резултатите от стратегическата оценка на изграждащите се в България с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие - Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. Събитието се организира съвместно от Генерална дирекция "Регионална и селищна политика" към ЕК, JRC и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Препоръките на ЕК са насочени към подобряване на управлението на центровете. Те целят да подкрепят българските власти и изследователи в укрепването на научноизследователската и развойната дейност, разпространението на знания и сътрудничеството между изследователските организации и деловите среди в опазването на природата и цифровизацията. ЕК очаква центровете да привлекат млади изследователи.

"Кохезионната програма за 2021-2027 ще инвестира над 10 милиарда евро в България", заяви комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра. 

"Твърдо вярвам, че икономическото възстановяване ще бъде водено от научно-развойната дейност и иновациите, както и от технологичните постижения. За всяка нова технология се питам защо не в Европа, защо не в България. Кохезионната политика предлага възможности за изграждане на потенциала на научно-развойна дейност и за довеждането му до следващо ниво", добави Ферейра.

Тя представи своите амбиции за страната ни:

- По-голямо сътрудничество с промишлеността; повече комерсиализация чрез лицензиране и създаване на търговски фирми; по-ефективно използване на технологичен трансфер и финансови инструменти; повече участия в международни проекти, като такива в "Хоризонт Европа".

- Реформа на Българската академия и науките и системата на висше образование. "БАН има добра репутация в областта на фундаменталните изследвания, но засиленото сътрудничество между бизнес, академични среди, научно-развойни институции, са от ключово значение за бъдещето"- добави тя.

"Призовавам българските власти да се ангажират с искрена стратегическа политика и реформи, които генерират истински промени и трансформации", категорична е Ферейра.

Българският еврокомисар Мария Габриел очаква препоръките да бъдат приети от центровете, а правителството, академичните среди и заинтересованите страни да предприемат действия за незабавното им изпълнение.

В рамките на програмата за интелигентен растеж на българското образование и наука 2014-2020 г. ЕС инвестира 160 млн. евро в центрове. До 2027 г. страната ни ще получи 10 млрд. евро по политиката за сближаване, като значителна част ще бъде за подпомагане на развойната дейност и конкурентоспособността, както и за прехода към природосъобразна и цифровизирана икономика.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови