Държава от ЕС има право да откаже отнемане на книжката на българин, осъден за катастрофа у нас

OFFNews 12 октомври 2022 в 11:48 2050 0

СЕС

Снимка Архив

Съдът на Европейския съюз в Люксембург.

Държава от Европейския съюз може да откаже да отнеме книжката на българин, осъден за катастрофа у нас, това следва от решение на Съда на ЕС.

Казусът стигна до Люксембург, след като Софийският градски съд се обърна към СЕС заради отказа на испанските власти да се съобразят с решението му, съобщи "Лекс". 

Българин, който живее в Испания, е осъден за катастрофа у нас. Българският съд постановява да бъде глобен и да му бъде отнета книжката за 6 месеца. Свидетелството за управление на мъжа е испанско и е издадено, за да замени българското. Испанският съд обаче отказва да изпълни решението на нашия съд.

СЕС постановява, че Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за свидетелства за управление на превозни средства трябва да се тълкуват в смисъл, че: разрешават на държавата членка по обичайното пребиваване на притежателя на издадено от нея свидетелство за управление да не признае и изпълни на своята територия прието от друга държава членка решение да отнеме временно правото на притежателя да управлява моторно превозно средство поради извършено на територията на последната транспортно престъпление, включително когато това свидетелство за управление е издадено в замяна на свидетелство за управление, издадено преди това от държавата членка, в която е извършено транспортното престъпление.

На 28 юни 2018 г. СГС признава за виновен българин за причинена средна телесна повреда на повече от един човек при катастрофа. Той е освободен от наказателна отговорност и на основание чл. 78а от Наказателния кодекс му е наложена глоба от 1000 лв. и е лишен от право да управлява автомобил за срок от 6 месеца. Присъдата влиза в сила на 20 ноември 2019 г.

Прокурорът по делото обаче уведомява съда, че не може да се изпълни забраната за управление на автомобил, защото българинът живее постоянно в Испания и издадената му у нас шофьорска книжка е заменена с испанска.

СГС уведомява испански съд за присъдата и специално за частта, с която се отнема книжката на българина за 6 месеца.

Централният наказателен съд на Испания обаче отказва да признае решението, защото лишаването от право на управление на автомобил не е сред наказанията, предвидени в Закона за взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела в Европейския съюз и в рамковите решения, отнасящи се до изпълнение на наказания или на решенията за пробация в ЕС. Освен това съдът се мотивира с Директива 2006/126, която урежда въпроси, свързани именно със свидетелствата за управление и пътната безопасност.

СГС се обръща към Съда на ЕС като изтъква, че отказът на испанския съд прави невъзможно изпълнението на наложената санкция, а това на свой ред води до ненаказуемост на българина. СГС иска от съда в Люксембург да каже кой от двата акта – директивата или рамковото споразумение, е приложим, за да се определи дали да изпрати ново удостоверение до испанските власти.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата