Българският ПВУ е постигнал 26% от целите си, най-много - в екологията

Даниела Добрева 21 февруари 2024 в 15:46 2273 0

евро

Снимка Интернет

Българският план за възстановяване и устойчивост е постигнал 26% от целите си, като най-голям е делът на покритите цели в екологията.

Това се разбира от междинната оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) в средата на оперативното време на програмата. Тя е направена съвместно от ГД "Икономически и финансови въпроси" и ГД "Правосъдие и вътрешни работи" и са взети под внимание критериите за уместност, ефективност, ефикасност, добавена стойност от ЕС и съгласуваност, в съответствие с изискванията, определени в Насоките на Комисията за по-добро регулиране.

Оценката се основава на резултатите от външно независимо подкрепящо проучване, договорено от Комисията през март 2023 г. и сключено през ноември с.г. от консорциум, ръководен съвместно от ECORYS и CEPS. 

Страната ни трябва да получи 5,69 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС или 8% от БВП.

Междинните резултати сочат, че сме получили 35% от стойността на исканите плащания, което съответства на 26 процента от постигането на целите по механизма.

В областта на цифровизацията реализацията на целите е на 23,1%, а в социалната - 23.7%.

57,5% от зелените цели в българския план са постигнати, включително ускорена декарбонизация на енергийния сектор, използване на възобновяеми енергийни източници и капацитет за съхранение на енергия, както и за сигурна бъдеща електроенергийна система.

В плана са заложени реформи и инвестиции, насочени към преодоляване на дългогодишни предизвикателства, включително декарбонизация, устойчив транспорт и цифрова свързаност, здравеопазване, образование, социално приобщаване, научни изследвания и иновации, публични администрация и правосъдие и бизнес средата.

Планът има широк спектър от социални цели, включително укрепване на институции, борба с корупцията, подкрепа за качеството и приобщаващо образование, подобряване на социалната сигурност и осигуряване на по-добър достъп до здравеопазване.

Макар и не с много, Румъния ни изпреварва - тя е постигнала успех от 28% изпълнени цели. И тя е постигнала най-много в областта на екологията. Но е усвоила по-малко от плащанията - 31% от евросредствата, които трябва да получи (14,9 млн. евро).

От нея се изискват амбициозни реформи и инвестиции за справяне с широк кръг от дългогодишни предизвикателства, включително декарбонизация на енергийния сектор, развитие на възобновяеми енергийни източници, подобряване на достъпа до вода и канализация, здравеопазване и образование, както и осигуряване на адекватни пенсии.

Унгария е получила 8,8% от плащанията, като постиженията ѝ в областта на екологията са 67,1%, а в социалната област - 45,7 процента.

На фона на източноевропейските страни Франция е постигнала забележителни резултати в осъществяване на целите си, за да получи полагащите ѝ се 40,3 млн. евро от ЕС - изпълнила е цели 73% от целите. А те са: реформи и мащабни инвестиции в енергийното обновяване на сградите, чист транспорт и декарбонизация на промишлеността. Стъпки в борбата с изменението на климата и справедлива зелена икономика; много вече завършени проекти за подобряване на ежедневието на гражданите, както и в подкрепа на цифровизацията и декарбонизацията на предприятията; обучение, модернизиране на здравната система и насърчаване на цифровото приобщаване.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови