Живото наследство на България (филм на Искра Ангелова)

„Истории за доброто“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. - www.activecitizensfund.bg

Рени Петрова Последна промяна на 30 септември 2022 в 13:20 4150 0

"Живото наследство на България" е част от поредицата на OFFNews "Истории за доброто"

Европейският проект "Живо наследство за всички" е насочен към представяне и запазване на европейското културно-историческо наследство. Важни са думите "за всички". Практически чрез този проект ние даваме нова стойност на културата, на европейската култура и европейското наследство, разказва Светлана Маринова - представляваща фирмата "Алмарекс".

"Живо наследство за всички" включва 7 НПО и публични организации от Латвия, Гърция, Полша, Кипър, България и две провинции на Германия - така те представят Северна, Южна, Централна, Западна и Източна Европа. Фирмата "Алмарекс" е партньор по проекта от българска страна. Тя се занимава с европейски програми и проекти. 

Проектът "Живо наследство за всички" е насочен към постигане на достъпност на уязвимите групи от тези страни към културното и историческо наследство на Европа. "Това се хора с увреждания, мигранти, безработни, млади или възрастни без достатъчно доходи. Хора от селата, които също нямат този широк достъп до европейското културно наследство. И чрез проекта ние се опитваме да насочим и да дадем равен достъп до всички социални групи в европейските страни. Тоест, те са ограничени или физически, или финансово, не могат да се докоснат така живо - както всеки от нас, например, може - да пътува, да види, да усети, да седне и да опита кухнята на европейските страни. Опитваме се наследството да стигне и до тях чрез проекта ни", разказва Светлана Маринова.

Така се създава платформа, с която различни социални групи от държавите да си обменят опит и да разказват за страните си. 

Обменът на опит и създаването на онлайн платформа ще увеличи достъпността на обучението за уязвими групи, възможностите за изследване на европейското културно наследство за уязвими групи и ще мотивира и овласти хората чрез нови възможности за обучение в областта на европейското културно наследство. Транснационалният подход на проекта ще доведе до по-задълбочено взаимно разбиране и сътрудничество в Европа.

Макар културното наследство да се определя като нещо, наследено от миналото, то в много отношения е съвременен и „жив” културен ресурс в Европа. Както запазването, така и оценката на културното наследство, отваря значителни възможности за местно и регионално развитие. В своите осезаеми и нематериални прояви наследството е от решаващо значение за местната идентичност като насърчаване на споделено разбиране и чувство за общност с положително въздействие върху социалното сближаване.

Александър Танев, който е доброволец към фирма "Алмарекс", участва в проекта, като превежда на руски, английски и български. Учи Международно право в Москва и е с руско-български произход. Разказва как е присъствал на Фестивала на Розата. "Беше много атрактивно. Всеки искаше да се снима с нас, не ни пускаше. Всички хора там бяха много увлечени в процеса. И много ми хареса, защото точно това е индикаторът, че ние вървим в правилната посока. Че показваме по такъв начин България, по какъвто трябва да се показва. И хората да бъдат максимално впечатлени точно от Розобера, както аз си мисля и както го усещам", допълва Александър. 

"Преките бенефициенти са практически треньорите, обучителите, продуктите, които от Живото наследство за всички създават. Всъщност са насочени към тях. Как да работят с уязвимите групи, за да може наследството от традиции, обичаи, храни, напитки в тези шест европейски страни да достигнат до тях по най-осезаем, най-емоционален начин", допълва Светлана Маринова.

С проекта е създадена платформа с интелектуални продукти. "В него е поместено едно изследване от всички страни, по три традиционни фестивала, обичаи, храни, национали, като всеки един, влизайки в платформата, може да прочете, да се запознае, преведено е на всеки един език, така че достъпността до всяка една страна е улеснена", разказва Маринова.  

България се е представила с три "продукта" - Фестивала на Розата, мартениците и кукерите. Показани са също сладкото от рози, ликьор от рози, киселото мляко - продукти, които нашата страна е известна. Другият модул, в който страната ни е включена, е обучителен. "Това е един така наречен модул, който представя пак по три, четири вида храни, напитки, традиции, занаяти, които всяка партньорска организация представя, но по начин, който да бъде удобен за ползвателите", каза Светлана. 

Тя дава пример с мартеницата: "Стъпка по стъпка се обяснява. Номер едно - вземаме конците. Втора стъпка - навиваме ги. Трета, четвърта стъпка... По същия начин е представена традиционната ни баница, както и традиционните великденски писани яйца". В платформата са създадени и уъркшопи - т.нар. "обучителна книга". Всяка държава се представя по този начин - удобно за обучителите, за да възприемат живото наследство от другите европейски страни и да го прилагат. Удобно и за самите ползватели. 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови