Защо хартиените рецепти трябва да останат в миналото?

Е-рецептата е част от електронното здравеопазване и въвеждането ѝ е неизбежно, твърди фармацевтът Симеон Георгиев в становище до здравния министър

Янка Петкова 22 май 2021 в 08:32 10929 0

Възобновяването на хартиените рецепти е крайно неуместно, твърди в становище до здравния министър магистър-фармацевтът Симеон Георгиев и предлага то да бъде оттеглено.

Писмото е реакция на публикувания неотдавна Проект на Наредба за допълнение на Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. С допълнението се дава възможност за използване на хартиените рецепти за лекарства, които не се заплащат от НЗОК, едновременно с електронните, които се въвеждат от 1 юни. Промяната беше направена от екипа на новия здравен министър Стойчо Кацаров след възражение от страна на Българския лекарски съюз. Проектът подлежи на обществено обсъждане до 25 май.

В становището си до здравния министър Симеон Георгиев представя аргументите против това решение:

1. Голяма част от аптеките в България са предприели необходимите действия за преминаване в изцяло електронна среда за работа с електронни рецепти; направени са допълнителни разходи за издаване на персонални квалифицирани електронни подписи на всеки магистър-фармацевт и за софтуерно обслужване и поддръжка на електронните системи за работата с електронни рецепти и връзка с Националната здравно-информационна система (НЗИС). "Всички от лицензираните аптечни софтуери са напълно готови за работа с електронни рецепти, което също е пропуснато в мотивите на Министъра на здравеопазването, казва фармацевтът.

2. Периодът за приспособяване на медицинските специалисти, които имат право да предписват лекарствени продукти, бе напълно достатъчен и задоволителен – от 18 декември 2020 г. до 30 април 2021 г., а точно поради тяхната неготовност срокът беше удължен извънредно до 31 май 2021 г.

3. В рецептите на хартия не се спазват изискванията за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

"В скромната си практика, смея да твърдя, че рядко съм виждал предписана рецепта на хартиен носител, съдържаща всички необходими реквизити и отговаряща на изискванията на горепосочените норми от Наредбата. Това затруднява нашата работа изключително много, тъй като често сме поставени пред проблеми с неразчитане на предписанията; липса на данни за пациента; липса на информация за предписващия лекар (имена, телефон, УИН), за да установим контакт с него при неяснота в предписанието; непоставяне на лекарски печат върху рецептите и много други", казва Симеон Георгиев.

Рецепта без данни за лекаря - собствено и фамилно име на лицето по чл. 4 (изписани са на печата), уникален идентификационен номер, наименование и адрес на лечебното заведение, телефон за връзка. Разчитането на предписанието е трудно. Не е отбелязано за еднократно или многократно предписание е рецептата. Рецептата е невалидна и следва да бъде отказано отпускане.

(Рецепта без данни за лекаря - собствено и фамилно име на лицето по чл. 4 (изписани са на печата), уникален идентификационен номер, наименование и адрес на лечебното заведение, телефон за връзка. Не е отбелязано за еднократно или многократно предписание е рецептата. Рецептата е невалидна и следва да бъде отказано отпускане.)

(Рецепта без данни за лекаря - собствено и фамилно име на лицето по чл. 4 (изписани са на печата), уникален идентификационен номер, наименование и адрес на лечебното заведение, телефон за връзка. Разчитането на предписанието е трудно.)

По думите му тези пропуски са абсолютно основание да не бъдат отпуснати изписаните лекарства, тъй като магистър-фармацевтът също носи отговорност за здравето на пациента. Според него електронизацията на процеса ще елиминира тези проблеми.

4. С въвеждането на електронната рецепта всички медицински специалисти ще имат достъп до база данни с лекарствените продукти, които даден пациент е приемал. По този начин ще може да се прави адекватна и информирана преценка за по-точно предписване, отпускане и прецизиране на всяка следваща терапия. Това включва и съобразяването за недопускане на нежелани лекарствени взаимодействия при пациенти, които приемат повече от един медикамент.

5. Пациентите в напреднала възраст често забравят какви лекарства приемат, което значително затруднява преценката при отпускане на лекарствени продукти без лекарско предписание когато се разболеят (вирусна инфекция, грип, наличие на възпаление с болка, фебрилитет и др.). Това може да доведе до значителни и опасни за здравето нежелани реакции.

6. Предложението в известна степен е нелогично предвид факта, че от 1 юни 2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, ще бъде изцяло в електронна среда. Остава неясно защо за едни рецепти се въвежда изцяло електронен начин на предписване и отпускане, а за други остава възможността и за предписване на хартиен носител. В този смисъл, аргументът, че тя ще гарантира пълния достъп на населението до лекарствени продукти е неиздържан.

Според фармацевта животът на хартиената рецепта е приключил. Електронното предписване на лекарства дава много повече възможности и ползи, ефектът от които ще бъде само благоприятен за лечението на пациентите. 

По думите му е-рецептата е пътят към електронното пациентско досие, което е успешно внедрено в редица развиващи се държави с изцяло електронизирано здравеопазване. Хартиената рецепта е документ, който се губи във времето и не оставя информация за предписаната терапия в електронното пациентско досие. Преминаването към изцяло електронни рецепти е неизбежен процес, завършва становището си до здравния министър магистър-фармацевт Симеон Георгиев.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови