Повече средства за болници и лекарства в проектобюджета на НЗОК за 2020 г.

OFFNews Последна промяна на 23 октомври 2019 в 10:05 1180 0

Снимка Pixabay

Близо половин милиард повече са средствата предвидени за здравеопазване за следващата година, показва проектобюджетът на НЗОК. Традиционно най-голям дял от тях са предназначени за болнична помощ и лекарства.

Не се предвижда увеличение на здравната вноска, която остава 8%. Няма промяна и в съотношението за внасяне на здравноосигурителната вноска – 60:40 (работодател/работник).

Увеличават се средствата за доболнична помощ, които са 244 млн. или с 19 млн. повече от тази година. Общопрактикуващите лекари настояваха за повишение с 25 млн. лв. Друго тяхно искане беше част от потребителската такса за деца до 18 години да бъде поета от бюджета, каквато е практиката при пенсионерите. Заложените в проектобюджета средства трябва да гарантират заплащането на дейностите по пакета от Закона за здравното осигуряване, първична медицинска помощ и дейностите по програма „Детско здравеопазване“.

Повече средства са предвидени и в специализираната извънболнична помощ. Бюджетът, с който ще разполага е 264 700 хил. лв. Средствата по програма „Майчино здравеопазване“ включват 1,1 млн. прегледа. Толкова са и парите предвидени за високоспециализирани дейности (ехокардиография, ЕЕГ, ЕМР и др.). В бюджета са включени и средства за профилактични акушеро-гинекологични прегледи за жените на възраст 30-40 години, с цел превенция на злокачествено новообразувание на маточната шийка.

Две нови високоспециализирани агушеро-гинекологични дейности са предвидени за финансиране следващата година – „Колпоскопия без прицелна биопсия“ и „Абразио на цервикален канал".

За медико-диагностична дейност са предвидени 4 млн. лв. повече. Определените средства са 94 млн. и 300 хиляди лв. Тази сума трябва да гарантира извършването на планирани профилактични прегледи на здравноосигурените лица над 18 години и вторичните профилактични прегледи при семейните лекари.

В извънболничната помощ са заложени средства за ранна диагностика на заболявания и усложнения при остри състояния.

За болнична помощ са предвидени 2 милиарда 235 милиона и 282 хиляди лева или с над 230 млн. лв. повече от текущата година. Затяга се контролът по разходване на средствата за скъпоструващи генетични изследвания.

Средствата за дентална помощ са 179 млн. и 800 хиляди. Здравносигурените лица до 18 години ще имат право на 1 преглед и до 4 лечебни дейност. Над тази възраст пациентите имат право на 1 прегледи до 3 лечебни дейности. Предвидени са средства за възстановяване на дъвкателния апарат при хората над 65 години. Включени са и контролни прегледи на 4 години.

Бюджетът за лекарства включва 1 млрд. 243 млн. и 800 хиляди лв. От тях за домашно лечение са предвидени над 677 млн., а за лекарствата с протокол над 365 млн. лв., а за онколекарствата – 466 млн. и 600 хиляди. Увеличение на сумата има при онколекарствата. По-малки са сумите за лекарства за домашно лечение и лекарства с протокол спрямо миналата година.

Нова група медицински изделия се предвиждат при диабетно болните пациенти за осигуряване на сензори за мониториране на нивото на глюкозата.

Лекарствата за онкологичните заболявания в условията на болничната помощ, които Касата заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са в размер на 467 милиона лева. Тези средства са разчетени за лечението в болница на над 35 хил. онкоболни, е записано в проекта. 99.9 милиона лева са заложени за лекарства за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и редки заболявания.

Скъпоструващите лекарства са включени в списък на НЗОК извън Механизма. Той съдържа лекарствени продукти от позитивния списък, за домашно и болнично лечение, които нямат алтернатива при лечение на редки и онкологични заболявания.

Повече пари са парите и за медицински изделия. Сумата по проект е 110 млн. лв.

Малко над 70 млн. лв. са парите за погасяване задълженията към чуждите здравни фондове.
83 милиона и 400 хил. лева чрез трансфер от МЗ ще бъдат предназначени за ваксини, за дейности за здравно неосигурени лица, включващи както интензивното лечение и диспансерно наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и с кожно-венерически заболявания, както и дейности за здравнонеосигурени жени и дейности касаещи лечението на децата до 18 годишна възраст.

С малко над 4 милиона лева са увеличени средствата за персонал. В заложените разходи за 2020 г. е отразено увеличението в размера на минималната работна заплата и свързаните с това осигурителни вноски. В проекта са взети предвид средства за придобит трудов стаж и професионален опит за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения, съгласно Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови