БЛС иска увеличаване на средствата за медицински дейности и изследвания

OFFNews Последна промяна на 03 ноември 2020 в 14:17 833 0

БЛС изразява несъгласие със заложената финансова рамка в проекта за бюджет на НЗОК за 2021 г. и настоява за увеличаване на средствата за медицински дейности и изследвания.

Според Лекарския съюз това ще гарантира стабилността на здравната система в условията на пандемия.

Какви са предложенията

От съюза предлагат средствата за изследвания да бъдат повишени с 20,5% спрямо настоящата година, за да бъде обезпечено тестването на здравноосигурените лица в условията на коронавирус.

С 14, 2% да се увеличат средствата за специализираната извънболнична помощ. До момента за извършен първичен преглед при специалисти НЗОК заплаща 50% от вторичните прегледи. Според БЛС с предложеното увеличение ще се гарантира контролният преглед от специалиста.

За да се повиши обхватът на профилактичните прегледи и пълното диспансерно наблюдение на хронично болните от личните лекари, исканото увеличение за 2021 г. е с 12,8% спрямо настоящата година.

За гарантиране на устойчивост на системата на болничната помощ е необходимо осигуряване на минимум 10% увеличение на средствата спрямо 2020г. твърдят от Съюза и предлагат: 

- Ред 1.1.3.1. – първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) – увеличение на предложените в Законопроекта средства с 15 289 100 лв.;
- Ред 1.1.3.2. - специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) – увеличение на предложените в Законопроекта средства с 22 471 000 лв.;
- Ред 1.1.3.4. – медико-диагностични дейности (МДД) – увеличение на предложените в Законопроекта средства с 16 400 000 лв; и
- Ред 1.1.3.7. – болнична медицинска помощ (БМП) – 58 140 500 лв.

Какви са мотивите

С предложеното от БЛС увеличение на бюджета за отделните здравноосигурителни плащания за медицински дейности за 2021г. ще се осигури финансово достигане на параметрите, заложени в Договор № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.) през цялата 2021г. По този начин ще се гарантира възможност за заплащане на медицинските дейности по договорените увеличени цени, както и по-голям брой медико-диагностични изследвания в полза на здравноосигурените лица.

Надлимитната дейност

В Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предвижда, че при наличие на неусвоени средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ, същите могат да се използват за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2017 и 2018г.

БЛС решението за заплащане на отчетените от изпълнителите на болнична медицинска помощ и незаплатени дейности, но напомня, че при извършване на част от тези дейности са вложени медицински изделия от списъците по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, които НЗОК заплаща извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура/клинична процедура.

В много от случаите, при незаплащане на дейности на лечебните заведения (поради надвишаване на месечните стойности, определени на лечебното заведение), НЗОК не е заплатила и вложените при изпълнение на съответните пътеки и/или процедури медицински изделия.

Затова от съсловната организация предлагат нормативно да се предвиди възможност НЗОК да заплати и медицинските изделия, вложени при изпълнение на отчетени към НЗОК клинични пътеки, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ.

Какви промени предлага организацията

- преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на надзорния съвет на НЗОК.

- неусвоените средства до 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности след осигуряване на финансирането по § 9 може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности и медицинските изделия от списъците по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, по същите редове, при условия и по ред, определени съвместно от Надзорния съвет на НЗОК и управителния съвет на Българския лекарски съюз, съответно Българския зъболекарски съюз.

- при наличие на неусвоени средства по ал. 2 за здравноосигурителни плащания по ред 1.1.3.7 същите може да се използват за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за
2017 и 2018 г. и приложените медицински изделия.

- установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017 г. и за 2018 г. се извършва чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК и се заплаща при условия и по ред, определени съвместно от надзорния съвет на НЗОК и от управителния съвет на Българския лекарски съюз.“

С оглед на гореизложеното, от БЛС изразяват своята принципна подкрепа на Законопроекта, като следва да се вземат предвид предложенията им.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови