80% намалени загуби отчита Александровска болница

OFFNews 26 октомври 2021 в 12:39 841 0

Снимка Александра Маркарян

С 80% е намаляла финансовата загуба на УМБАЛ "Александровска" спрямо същия период на миналата година, съобщиха от лечебното заведение.

Болницата е редуцирала дълговете си към доставчици с 4%, а приходите от основна дейност са нараснали с 32%, сочат данните от финансовия отчет за деветмесечието.

Оздравителните мерки, които предприе ръководството на УМБАЛ „Александровска“ вече дават резултат. Целта на тези стъпки бе да се стабилизира финансовото състояние и да се гарантира устойчиво развитие на лечебното заведение. Благодарение на положените усилия, болницата приключи деветмесечието на 2021г. с намаление на текущата загуба с 80% спрямо същия период на миналата година или с 3 624 000 лв. Общите задължения към доставчици са намалени с 4% или с 1 696 000 лв. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните от финансовия отчет и отчета за дейността на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД за периода януари-септември 2021г., които бяха разгледани и приети на заседание на Съвета на директорите, пишат от болницата.

Редуцирани са разходите за поддръжка на оборудване и софтуер, за почистване, пране и стерилизация, за телефони, интернет, пощенски и куриерски услуги, както и разходите за командировки и представителните разходи.

Увеличени са разходите за персонал, най-вече за сметка на изплатени възнаграждения на персонала и на специализантите, на допълнителни плащания за извършени трансплантации (за 2021г.), съгласно условията и реда, предвидени в Наредба №29 от 2007г., а така също и възнаграждения от платени медицински услуги, съгласно Вътрешните правила на лечебното заведение за стимулиране на персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19.

Приходите от основна дейност са увеличени с 32% или с 12 878 000 лв. Използваемостта на леглата е увеличена с 18 пункта спрямо същия период на миналата година, броят на преминалите болни е нараснал, също както и броят на реализираните леглодни.

От октомври 2021 г. структурата за лечение на COVID-пациенти заема голяма част от Втори хирургичен блок, което дава отражение и върху резултатите за деветмесечието на 2021г. Особено неблагоприятно върху дружеството се отразява ограничаването на плановите операции и плановите хоспитализации.

Друг фактор, пряко свързан с разпространението на COVID-19, е намаляването на платените медицински услуги. Заради поредната епидемична вълна са редуцирани консултативните прегледи, платените консултации и другите платени медицински услуги, които също представляват сериозен приход за дружеството.

Данните от финансово-икономическия анализ за деветмесечието на 2021г. съпоставими с данните от анализа на 2020г., показват, че въпреки негативните тенденции в минали периоди, е налице воля за промяна и са направени реални стъпки за преодоляване на негативните тенденции. Има видими индикации за напредък и въпреки че трендът на развитие на COVID-пандемията остава непроменен, при добра организация на дейността болницата, тя би могла да излезе от критичното състояние и да покаже възходящо развитие още в недалечно бъдеще, съобщават от лечебното заведение.

Предприети са редица оздравителни мерки, насочени към преодоляване на част от тези тенденции. Очакванията на ръководството са това да доведе до трайно намаляване на разходите в някои сегменти, както и до увеличаване на приходите от някои дейности на лечебното заведение – разбира се, в областите на дейност, в които това е възможно при наличието на силно конкурентната среда и в условията на недофинансиране, в които УМБАЛ „Александровска” ЕАД функционира през последните години, посочват от болницата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови