ВСС препоръчва на магистратите да си платят данъците и откри сметка за дарения

OFFNews Последна промяна на 09 април 2020 в 16:34 9168 0

Снимка ВСС

Комисията по бюджет и финанси /КБФ/ на ВСС препоръчва на магистратите и съдебните служители да заплатят всичките си лични публични задължения, за да бъде подпомогната дейността по събиране на приходите. Това е едно от решенията на комисията от заседание провелото се на 1 април. Публични вземания са данъци,  мита, глоби, задължителни осигурителни вноски и други, според Данъчния процесуален кодекс.

Според комисията изпълнението на тази мярка ще доведе до подобряване дейността в публичния сектор.

КБФ ще изиска и информация от органите на съдебната власт за очакваното изпълнение на бюджетите им до края на бюджетната година и предприетите конкретни мерки за намаляване на разходите. Също така комисията указва на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат конкретни антикризисни мерки и действия за ограничаване на разходите по бюджетите им. Те трябва да дефинират приоритетите си, така че при изпълнението на бюджетите си до края на 2020 г. да не бъдат поемани ангажименти, които финансово не са обезпечени, както и недопускане формирането на просрочени задължения.

Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за придобиване на дълготрайни материални активи, текущи ремонти и др. ще бъдат извършвани по изключение само при аварийни и непредвидени обстоятелства, се казва още в решенията на комисията.

КБФ не е приела направено предложение от един от големите телекомуникационни компании в България за изграждане на система за следене и наблюдение на телесната температура на гражданите за сградата на Висш съдебен съвет.

Комисията е взела решение и за откриване на банкова сметка в БНБ за събиране на средства от дарения от магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Сметката е:

IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02

BIC: BNBGBGSD

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови