Висшият адвокатски съвет: Законът забранява разговорите между адвокат и клиент да се подслушват и записват

OFFNews 18 януари 2019 в 21:43 2933 0

Законът за адвокатурата забранява разговорите и кореспонденцията между адвокат и клиент да се преглеждат, подслушват, записват, както и да бъдат изземвани или копирани.

Това посочват от Висшия адвокатски съвет в отворено писмо до парламента, министрите на правосъдието и вътрешните работи, главния прокурор и ВСС.

Поводът за писмото са "данни за извършени процесуални действия спрямо адвокати по повод осъществяваната от тях адвокатска дейност".

Висшият адвокатски съвет отчита, че правната рамка и създадената практика не гарантират в достатъчна степен неприкосновеността на адвокатските книжа. Затова и ще инициира промени на законодателно ниво, "които в най-голяма степен да създадат допълнителни гаранции, че провеждането на процесуално-следствени действия спрямо адвокат ще бъдат извършвани само в изключителни случаи и при строго спазване на процесуалните правила."

Публикуваме пълния текст на отвореното писмо:

"УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висшият адвокатски съвет на заседание от 18.01.2019 г. разгледа данни за извършени процесуални действия спрямо адвокати по повод осъществяваната от тях адвокатска дейност. В тази връзка председателят на Висшия адвокатски съвет проведе среща с Главния прокурор на Република България, на която се обсъдиха въпроси, касаещи извършените спрямо конкретните адвокати действия.

По време на тази среща бе застъпена позиция, че Висшият адвокатски съвет категорично се противопоставя на извършване на действия спрямо адвокатите в нарушение на закона. Същевременно в публичното пространство се направиха изявления от отделни лица, включително от представители на институции, чрез които на обществото се навеждат откровени внушения в изцяло негативен смисъл за адвокатите като професионална общност.

Висшият адвокатски съвет подчертава, че конституционно уреденият статут на адвокатурата предполага всеки български адвокат свободно, независимо и при спазване върховенството на правото да упражнява своята професия именно в интерес на гражданите, а оттам и на обществото като цяло.

В основата на адвокатската професия стои доверието между адвоката и неговия клиент. За да може адвокатът да защитава правата и законните интереси на клиентите си, законът е създал правила, които гарантират висока степен на доверителност на отношенията адвокат – клиент. Законът, като забранява на адвоката да разгласява информация по повод делата на клиента, създава и гаранция, че трети лица, включително държавни органи и институции, не могат да узнаят съдържанието на адвокатските книжа. Поради това и Законът за адвокатурата забранява разговорите и кореспонденцията между адвокат и клиент да се преглеждат, подслушват, записват, както и да бъдат изземвани или копирани.

Тайната на адвокатските книжа е тайна на клиента, който е поверил делата си на адвоката. Да се посегне на института на доверителност в отношенията адвокат – клиент означава да разрушим въобще доверието в адвокатурата, а оттам и в правосъдието като израз на държавността.

Адвокатите са онази част от всяка правна система, които като защитават гражданите, осигуряват не само правилното приложение на закона, но са и основна гаранция за осъществяване на справедлив съдебен процес.

Висшият адвокатски съвет отчита, по повод появилите се напоследък случаи, че правната рамка и създадената практика не гарантират в достатъчна степен неприкосновеността на адвокатските книжа.

Висшият адвокатски съвет ще инициира промени на законодателно ниво, които в най-голяма степен да създадат допълнителни гаранции, че провеждането на процесуално-следствени действия спрямо адвокат ще бъдат извършвани само в изключителни случаи и при строго спазване на процесуалните правила.

Висшият адвокатски съвет призовава, докато бъдат извършени законодателни промени, разследващите органи при конкретни извършени действия задължително да уведомяват адвокатските съвети, които да посочват адвокати за поемни лица, защото адвокатите познават най-добре спецификата на адвокатската дейност.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висшият адвокатски съвет се обръща към всички органи, организации и граждани да уважават българската адвокатура и всеки български адвокат, като зачитат правата на адвоката като защитник.Защото адвокатът е този, който защитава Вашите права. И ако професионалните права на адвоката не са гарантирани от закона и зачитани при правоприлагането, всъщност се нарушават правата на всички.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА"

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови