Въпроси около публичните декларации на фаворита за шеф на ВАС

Владимир Йончев 08 септември 2017 в 14:14 6947 0

Висшият съдебен съвет ще вземе решение по отношение на предложението си за нов председател на Върховния административен съд (ВАС) следващия понеделник. Безспорен фаворит е Георги Чолаков, който най-вероятно ще получи подкрепата на мнозинството членове на ВСС.

Междувременно обаче се появи информация в интернет за някои неясноти в подаваните от Чолаков декларации пред Сметната палата до 2016 г. и пред Инспектората на ВСС през 2017 г.

Какво прави впечатление?

След своето встъпване в длъжност на 01.03.2012 г. като съдия във ВАС Георги Чолаков декларира (на 30.03.2012 г., в рамките на едномесечния срок) по тогавашния закон пред Сметната палата в графа „право на собственост и ограничени вещни права“ сред другата си собственост и десетина ниви, основно в Добричка област. Като основание за придобиването на нивите посочва „предварителни договори“ от 2011 г., без да става ясно от декларацията за какви договори става въпрос. Посочени са цени на придобиване на изброените имоти. Основанието „предварителен договор“ буди недоумение като основание за право на собственост или ограничени вещни права.

На 28.03.2012 г., между датата на встъпване в длъжност и датата на подаване на декларацията, по данни от службата по вписвания в Балчик, Чолаков е извършил сходен брой сделки по цедиране на задължения, при които е изкупил дългове към частно лице, обезпечени с ипотеки на ниви от различни физически лица, конституирайки се като цесионер.

В графа “вземания над 5000 лв.“ деклараторът посочва два договора за заем на обща стойност малко над 53 000 лв.

В службата по вписванията се появява учредяване на договорна ипотека от 15.02.2016 г. върху поземлен имот - 15 дка в с. Стражица, при която Чолаков е посочен като кредитор. Вероятно става въпрос за една от нивите, посочени още в декларацията му от 2012 г.

В графа „парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв.“ в декларацията от 15 юни 2017 г., подадена от Чолаков вече като кандидат за председател на ВАС, са посочени само вземания от натрупани суми по застраховка „Живот“.

Има ли проблем?

Трудно е да се отговори еднозначно. Възможно е тези разминавания да се дължат на недостатъчната детайлност на попълваните данни. Възможно е да има непълнота или технически грешки в регистрите, възможно е и ние да нямаме достъп до достатъчно данни и затова няма да правим заключения, но разминаванията трябва да се проверят. Ако имат логични обяснения, да се оповестят.

Кредитор или собственик? Изчерпателно или не са посочени данните в попълваните от Чолаков декларации и ако не, защо? Това са част от въпросите, на които следва да отговори Инспекторатът на ВСС, ВСС, а и президентът, преди да подпише указ за назначаване, ако се стигне до там. Все пак става въпрос за фаворит за шеф на една от най-важните институции в системата на правораздаването – Върховният административен съд.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови