ВАП възложи проверка за застрояването на Синеморец

OFFNews Последна промяна на 07 октомври 2020 в 10:20 1341 0

Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да назначат проверка на строителните работи в местността „Поляните“ в с. Синеморец, чиито граници попадат в природен парк „Странджа“.

Става дума за строеж върху зелена поляна, малко над плажа Бутамята при скалистата местност Корабите.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, в която се споменава, че РИОСВ-Бургас в разрез със закона продължава да издава десетки частни разрешения за застрояване на община Царево, попадащи в Природен парк „Странджа“, местността „Поляните“ в с. Синеморец. В медийната информация, се твърди още, че за одобрените подробни устройствени планове (ПУП), издадени по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за периода 2017 г. до юни 2020 г. е предвидено да бъдат построени 32 обекта.

Екоминистерството и ДНСК трябва да установят извършени ли са и продължават ли да се осъществяват строителни дейности в съответните поземлени имоти в землището на местността „Поляните“ и съответстват ли на издадените строителни книжа. Попадат ли поземлените имоти в обхвата на Природен парк „Странджа“ и дали е спазена забраната по чл. 31, т.9 от Закона за защитените територии за дейности и строителство.

Трябва да се установи още дали са издадени необходимите актове по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и ЗУТ. Следва да се уточни дали са съобразени изискванията за съгласуване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, извършена ли е оценка за степента на въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона по изискванията на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. На изясняване подлежат и всички останали условия за законност на строителството.

По време на проверката трябва да стане ясно дали е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Необходимо е да се изясни и спазването на конкретните правила на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

ВАП очаква доклад за събраните данни в кратък срок.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови