Шефката на РЗИ Стара Загора е глобена заради конфликт на интереси

OFFNews 01 юли 2020 в 11:35 4034 0

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) наложи глоба от 10 000 лв. на д-р Златина Нанева, директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора, заради конфликт на интереси.

Производството срещу нея е започнало по сигнал, в който се твърди, че съпругът й е собственик на хоспис („Хоспис – ЗН“ ЕООД). Успоредно с това в качеството си на длъжностно лице д-р Нанева е началник на служителите на РЗИ – Стара Загора, която извършва контрол на дейността на хосписа и на негови конкурентни обекти. 

В качеството си на ръководител, който отговаря за организацията, контрола, координацията и отчета на дейността на инспекцията, тя ежегодно възлага проверки на обекти, които подлежат на държавен здравен контрол. Сред тези обекти е и хосписът, чийто едноличен собственик и управител е нейният съпруг. 

От събраните доказателства е установено безспорно, че всички проверки на „Хоспис – ЗН“ се извършват от пряко подчинени на д-р Златина Нанева служители, които не са установили нарушения в периода 2017 – 2019 г. По отношение на конкурентен хоспис при извършени проверки са давани предписания за отстраняване на констатирани нередности.

Установено е, че в периода 2017-2019 г. д-р Нанева е имала възможност да упражнява влияние върху всички служители в ръководената от нея здравна инспекция. Тези възможности са използвани в частен интерес на свързаното с нея лице – нейният съпруг, като в резултат е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ за работа на хосписа и избягване на санкции.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови