Събирачи на дългове се представят за ЧСИ, тормозят гражданите

OFFNews Последна промяна на 29 август 2017 в 12:44 12013 1

Представители на фирми за събиране на вземания продължават да се представят за частни съдебни изпълнители (ЧСИ) и да оказват психически тормоз над гражданите. С действията си колекторите нарушават правата им и злепоставят ЧСИ, които работят по ясно регламентирани в закона процедури.

ЧСИ са част от съдебната система и вече 11 години изпълняваме обществени функции, които държавата ни делегира със закон, съобщават от Камарата на честните съдебни изпълнители.

Ако някой е получил заплаха за запор на заплата, сметки, възбрана или опис на имущество по телефона, това означава, че някой неправомерно се представя за ЧСИ. Известни са и случаи, в които събирачи на дългове използват писма, наподобяващи тези на съдебните изпълнители, за да изплашат гражданите, но с елементарна проверка това лесно се установява, обясняват от Камарата. Оттам уточняват, че съгласно закона ЧСИ използват писмена форма на комуникация, като първо връчват съдебните книжа по образуваното изпълнителното дело.

В съобщението им се казва още:

Реално сме една от най-контролираните професии - общо 9 институции следят работата на канторите ни, в това число - Министерство на правосъдието – чрез два специални инспектората, окръжните съдилища, Министерство на вътрешните работи, прокуратурата, НАП, КЗЛД, ДАНС и не на последно място самата Камара на ЧСИ. От началото на 2016 г. до момента ефективно са наложени 73 наказания - 57 глоби, от които 8 в размер над 5 хил. лв. и 4 в размер на 10 хил. лв., 3 предупреждения за лишаване от права и цели 9 лишавания от правоспособност. Към момента в страната работят 202-ма ЧСИ, назначени след конкурс със заповед на министъра на правосъдието. Поддържаме и публичен регистър на членовете си. Всеки на момента, ако е получил обаждане, може да провери дали такъв ЧСИ изобщо съществува или става дума за злоупотреба с името на професията.

Припомняме, че единствените органи, които могат да изпълняват принудително изпълнение срещу имущество на длъжниците, са съдебните изпълнители - държавни и частни. При тях се образуват изпълнителни дела само, ако има решение или заповед за изпълнение, с които съдът се е произнесъл за наличието на задължения. Изключение правят публичните вземания на държавните институции и на общините, които съгласно ЗЧСИ могат да се поемат от ЧСИ и без съдебно решение.

Именно делата в полза на държавата и общините, по които работят ЧСИ, бележат ръст през последните 5 години. Според председателя на камарата Георги Дичев при ЧСИ традиционно най-много дела образува бизнесът, след това идват държавата и общините, гражданите и чак на края банките. За 11 години сме възстановили на кредиторите над 7 млрд. лева и сме внесли 1 млрд. лева в държавния бюджет“.

Сигнали за „мними“ ЧСИ в камарата получаваме още от 2011 г. От тогава ние периодично разпространява информация и съвети какво трябва да правят гражданите, когато някой се представя за частен съдебен изпълнител. 

Към момента в България няма законов регламент за дейността на колекторските фирми, съответно няма и орган, който да упражнява контрол върху дейността им и да санкционира нарушителите. Пострадалите от подобни неправомерни действия биха могли да се обърнат към КЧСИ, за да получат разяснения и съдействие.

Регистър за проверка и контакти с действащите ЧСИ - http://www.bcpea.org/ss.php