МП с опит да завиши контрола при получаване на гражданство срещу инвестиции

OFFNews 03 декември 2021 в 16:20 1022 0

Правосъдното министерство публикува за обществено обсъждане предложение за изменения и допълнения в Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, с което да се завиши контролът и прозрачността при предоставянето на гражданство срещу инвестиции.

Целта на предложената промяна е в хода на производството по придобиване на българско гражданство чрез инвестиции да се установи по сигурен начин, че инвестицията е действително направена и поддържана през целия законоустановен срок, уточняват от министерството.

Според промените удостоверителните документи трябва да бъдат актуални и да потвърждават извършването и поддържането на инвестицията в страната, както и да увеличават инвестицията. Към тях се прилагат всички актуални документи и становища, въз основа на които са издадени. 

За актуален се смята документ, издаден не повече от 30 дни преди датата на представянето му, в случай че не е настъпила промяна във фактите и обстоятелствата.

Неприключилите до влизането в сила на тази наредба производства се довършват при новите условия и ред.

По този начин ще се осигури привличане на реални чужди инвестиции, като целта е тяхната трайност при разкриване на работни места и стимулиране на икономическата активност в страната при достатъчно гаранции за националната сигурност и суверенитет, съгласно действащото законодателство, посочват от МП.

Министерство на правосъдието вече предложи получаването на българско гражданство от чужденци срещу инвестиции да отпадне изцяло с изменение в Закона за българското гражданство. До разглеждането на предложението в Народното събрание обаче текстовете са действащи. Така с промените в Наредбата ще се осигурят достатъчно механизми за установяване на всички обстоятелства от значение за законосъобразното протичане на процеса по предоставяне на гражданство срещу инвестиции, смятат от ведомството.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови