ДБ слага край на специализираните съдилища и прокуратури. Двойно мнозинство ще избира шефове на ВКС и ВАС

Промените предвиждат Антикорупционната комисия да се раздели на две

OFFNews 19 април 2021 в 13:00 6806 1

Промени в два кючови за съдебната система закона - за съдебната власт и НПК, внесоха депутатите от Демократична България Христо Иванов, Атанас Атанасов и Атанас Славов в първия ден от работата на 45-ото Народно събрание. 

С тях се закриват специализираните съдилища и прокуратури, защото липcвaт yбeдитeлни peзyлтaти в дeйнocттa им зa близo 10 г. Вместо това в публичното пространство те се възприемат като органи на извънpeднo пpaвocъдиe за пoлитичecĸи пopъчĸи.

С предлаганите от ДБ поправки в Закона за съдебната власт се урежда кадровият статут на магистратите чрез възстановяване на предишна заемана длъжност или преместване в окръжните съдилища и прокуратури, като се съобразява натовареността на съответните органи.

Предлагат се и промени, с които да се отстранят дефицитите в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет, така че да се създадат гаранции за независимостта му от политическо влияние. Въвежда се процедурата на двойното мнозинство при избора на председателите на ВКС и ВАС - решението на пленума на ВСС да се приема с мнозинство не по-малко от 17 гласа и с мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите. Предлага се още двойното мнозинство да се въведе и при осъществяването на кариерните и дисциплинарните правомощия от съдийската колегия. Това значи решенията да се приемат с мнозинство от най-малко осем гласа и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите.

Идеята за двойните мнозинства е по препоръка на Венецианската комисия.

Предвижда се още кандидатите за председатели на ВКС и ВАС да са действащи съдии като членове на пленумите на съответното съдилище най-малко 5 г. преди провеждането на процедурата по избор. Целта на мярката е укрепване на независимостта на върховните съдилища, мотивират се от ДБ.

Предложените промени в НПК уреждат прехвърлянето на компетентността за разглеждане на делата от специализираните съдилища и прокуратури на общите съдилища. Става дума за започналите, но неприключили до влизането в сила на закона съдебни и досъдебни производства. Проектът урежда както към кои съдилище или прокуратури да бъдат препращани производствата, така и сроковете, в които това да се извърши, след като специализираните съдилища и прокуратури бъдат закрити.

С поправки в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество се предлага КПКОНПИ да се раздели на две - Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество. Въвеждат се нови понятия за „незаконно придобито имущество“ - имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности; „незаконна дейност“ - всяко умишлено действие или бездействие, което противоречи на изрична законова забрана от публичен характер; „средства за извършване незаконна дейност“ - имуществените права върху вещи и/или имоти, които са послужили за извършване на умишлена незаконна дейност, създаваща облага.

С промените се създават гаранции за осъществяване на правото на защита на лицата, по отношение на които е започнало производство пред КПКОНПИ. Предлага се и увеличаване на размера на сумата, считана за „значително несъответствие“ между имуществото и нетния доход - от 150 000 лв. на 250 000 лв. за целия проверяван период.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови