Адвокатите предлагат мерки за работа на съдилищата вместо съдебна ваканция

OFFNews 04 ноември 2020 в 10:13 2482 0

Вместо обявяване на съдебна ваканция, "която несъмнено не може да бъде постоянно разрешение в условията на извънредна епидемична обстановка, чиято продължителност, развитие и интензивност е непредвидима", Висшият адвокатски съвет (ВАдС) предлага пет мерки, за да не спира работата на съдилищата. 

Вчера ВСС с мнозинство реши, че съдебна ваканция е необходима заради усложнената епидемична обстановка и заради високия брой заразени съдии и съдебни служители.

Първата мярка в предложенията на адвокатите е всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път, независимо от липсата на работещ Единен портал за електронно правосъдие. Според ВАдС подаването на документи в период на епидемична обстановка трябва да може да става на електронен адрес на съда, като връчването ще се счита за извършено при потвърждаване от получателя. За да бъде стимулирана електронната комуникация между съда и останалите участници в съдебните производства, и за да се гарантира, че няма да бъдат пропуснати процесуални срокове поради различни причини, следва да се предвиди специално правило – при електронно връчване по време на извънредната епидемична обстановка на посочения от страната електронен адрес всички процесуални срокове се удвояват.

Адвокатите предлагат въвеждане на възможност по искане на страните делата да бъдат разглеждани в закрито заседание, когато след размяната на книжата стане ясно, че не е необходимо да се събират други доказателства освен писмени. Такова правило съществува за търговските спорове у нас (чл. 376 ГПК) и е въведено като специална мярка за периода на пандемията в много страни в Европа.

Третото предложение е за използване на видеоконференция през периода на извънредната епидемична обстановка при облекчени условия, но при осигуряване на достатъчно гаранции за идентификация на участниците.

Въвеждане на специално правило, представляващо абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани със заразата от COVID-19, предлагат още от ВАдС. Подобно правило ще гарантира ефективно участие на страната и процесуалния й представител във всички съдебни производства, смятат адвокатите.

Последното предложение е за предоставяне на възможност на административните ръководители на съдилищата да вземат решение за отлагане на насрочени дела или временно преустановяване на провеждане на открити съдебни заседания при определени предпоставки, като например: при висока заболеваемост/контактност на съдии и служители от съда, при фактическа невъзможност съдебните сгради да отговарят на изискванията за прилагане на противоепидемичните мерки. Актовете на ръководителите на съдилищата следва да бъдат оповестявани на сайта на съда.

По време на извънредни ситуации по необходимост се ограничават редица права и свободи на гражданите. Съдебната система е необходимият коректив при всяко посегателство на правата и свободите на гражданите. Затова постоянно действаща съдебна система е най-необходима именно в такива трудни за цялото общество времена и не може с лека ръка съдебната власт „да излиза във ваканция“ и въобще да се ограничава достъпа до съд по какъвто и да било начин, се казва в позицията на адвокатурата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови