SAP: Стремим се да вградим устойчивостта в ДНК-то на бизнеса

OFFNews 25 октомври 2022 в 10:00 41629 0

Sustainable Economy

Снимка Getty Images

SAP: Стремим се да вградим устойчивостта в ДНК-то на бизнеса

Недостиг на чипове, глобално затопляне, замърсяване с пластмасови и други отпадъци, ограничени доставки на ключови ресурси. Всички тези неща вече се превръщат в част от нашето ежедневие. Призивите към крайните потребители постепенно да „затягат коланите“ все повече се засилват, но същото се случва и с мерките за по-разумно отношение на бизнеса – от големите до малките компании.

Устойчивото развитие отдавна е ключов фактор за дългогодишния успех на компаниите. Във времена, когато ресурсите са силно ограничени, е абсолютно необходимо да се изгражда дългосрочна стратегия за оптималното им оползотворяване, както и за намаляването и неутрализирането на въздействието върху околната среда. В допълнение, компаниите следва да адаптират бизнес процесите си и начина на мислене спрямо условията и прогнозите на експертите.
Точно това е подходът на германския софтуерен разработчик SAP в тясната интеграция на устойчиви модули в своите основни корпоративни системи.

Понастоящем, те позволяват по-лесното надграждане с устойчив софтуер, който да се интегрира и адаптира спрямо нуждите на конкретния бизнес. Част от решенията се разработват в България – в развойния център SAP Labs България.

OFFNews имаше възможността да разговаря с Майкъл Майер, вицепрезидент на SAP и ръководител на инженерния отдел за устойчиви продукти и операции в SAP Sustainability. Майер работи в софтуерния разработчик от 30 години с фокус върху околната среда, здравето и безопасността. Той е директор на Центъра за изследвания и развитие на SAP в Маркдорф с над 250 служители, които работят основно по продуктовото портфолио на SAP Sustainability. В разговора ни се включи и Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България. Той заема тази позиция от 2014 г. и едновременно с това е и старши вицепрезидент „Развойна дейност" в SAP, което подчертава стратегическата роля на София в дейността на компанията. В българското звено работят над 1400 софтуерни професионалисти, като фокус е софтуерната разработка и все по-актуалните SAP in-memory и облачни технологии.

Първа необходимост

Майкъл Майер, вицепрезидент на SAP и ръководител на инженерния отдел за устойчиви продукти и операции в SAP Sustainability

За SAP устойчивостта в бизнеса е от първостепенна важност, защото компанията вярва, че по този начин ще се защитят възможностите и развитието на бъдещите поколения, а сферата на устойчивото развитие е най-голямата икономическа възможност за растеж в момента. Това сподели Майкъл Майер пред OFFNews.

Според него компаниите, които се фокусират върху устойчиви бизнес резултати, ще имат конкурентни предимства, ще се съобразят по-лесно с нарастващите регулации и в крайна сметка ще могат да се адаптират и да се развиват чрез реализирането на нови бизнес възможности.

„Нашият подход е да вградим устойчивостта директно в ДНК-то на бизнеса“, коментира Майкъл Майер от SAP.

Това изисква компаниите да поставят темата за устойчивостта на преден план и в центъра на вниманието, да внедрят информация относно устойчивото развитие в крайните процеси, обхващащи цялата им бизнес мрежа. SAP не просто предоставя софтуерни решения, свързани с постигането на тази цел, но се старае да бъде пример за подражание и двигател в тази сфера. Майер допълва, че компанията е поела ангажимент за намаляване на емисиите си с цел постигане на нулеви нетни такива по цялата верига за разработване, внедряване и поддържане до 2030 г. По думите му, SAP е изместила срока с 20 години по-рано от първоначално заложената дата.

Софтуерният гигант иска да предостави такава възможност и на своите клиенти, а влиянието му в този процес е значително. Според Майер, 88% от световните вериги за доставки и 77% от финансовите транзакции преминават по един или друг начин през системите на SAP. Над 400 000 компании използват софтуера на германския разработчик, затова компанията осъзнава както възможността, така и отговорността да предоставя дигитални решения, които позволяват на клиентите да управляват ефективно своите - и на планетата - ограничени ресурси, да допринасят за приобщаваща икономика и да оформят устойчиво бъдеще.

Ролята на технологиите

Решаващо значение за тази трансформация имат данните и технологиите. Те помагат за извличането на информация и насоки за действие по цялата верига на стойността на една компания. Интеграцията на данни за устойчиво развитие в процесите и мрежите позволява на компаниите да вземат устойчиви и печеливши решения и да измерват резултати. Всичко това създава предпоставки за прозрачност и за по-лесното взимане на решения за промяната или оптимизацията на цялостните процеси, коментира Майер.

Интеграцията на данни за устойчиво развитие в процесите и мрежите позволява на компаниите да вземат отговорни и печеливши решения и да измерват резултатите ефективно. Всичко това създава предпоставки за прозрачност и за по-лесното взимане на решения за промяната или оптимизацията на цялостните процеси, коментира Майер.

Конкретно за устойчивото развитие, SAP предлага специално портфолио от решения – SAP Cloud for Sustainable Enterprises. Чрез него, германският разработчик се опитва да помогне на компаниите да постигнат целите си в различни сфери – действия в областта на климата, развитие на кръгова икономика, социална отговорност и цялостно отчитане и управление на процесите.

„Така клиентите имат възможността да измерват резултатите в областта на устойчивото развитие и да внесат яснота в своята зелена линия, дълбоко интегрирана в техните бизнес процеси“, коментира Майкъл Майер.

Някои от големите компании, възползвали се от решенията на SAP за устойчиво развитие, са Unilever, които въвеждат иновации в глобалната хранителна система, Hitachi, които увеличават мощта на възобновяемата енергия, Colgate - с инвестиции в намаляването на отпадъците и Anglian Water, които в кратък срок прилагат цялостна стратегия за устойчив бизнес.

Всичко това оказва влияние върху българските дружества, които трябва да се съобразяват с тези инициативи и да спазват наднационалните законодателства.

Иновации за устойчивост от България

Вицепрезидентът на SAP Майкъл Майер коментира, че SAP Labs България формира важен компонент в глобалната стратегия на компанията и по-специално в проектирането и разработването на облачните решения за устойчиво развитие. Фокусът на местно ниво е конкретно върху системата за отговорна разработка и производство SAP Responsible Design and Production, както и за решенията SAP S/4HANA Cloud for Product Compliance и SAP Sustainability Environment, Health and Safety. Повечето от тях са модули на облачната платформа за корпоративно управление SAP S/4HANA.

Новите решения в сферата на отговорния дизайн и производство се разработват на Java, коментира Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България. Той обяснява, че пример за приложение на отговорен дизайн са опаковките на различни продукти - основни компоненти са материалите, които са използвани при създаването им, възможностите за рециклиране и разграждане, информацията за потребителите върху етикета и др. Отделно съществуват множество регулации по целия свят, с които даденият производител трябва да се съобразява при създаването на тези етикети. Системата на SAP преодолява и това предизвикателство. Николов коментира, че друга сфера, в която ще се фокусират, са батериите за електромобили, които стават все по-актуална екологична тема.

В България екипите за устойчиво развитие работят съвместно с други звена на SAP при разработването на новите решения и възможности. Останалите развойни офиси се намират на разнообразни локации по света и необходимостта от ефективна колаборация е ключова за успеха.

„В момента инженерните ни екипи в сферата на устойчивото развитие растат и възможността за личен принос в тази ключова посока на кръговата икономика ни помага да откриваме и привличаме както млади таланти, така и колеги с опит, които силно се интересуват от темата за устойчиво развитие“, коментира Радослав Николов. Той пояснява, че наскоро компанията е обособила ново подразделение в сферата на устойчивото развитие и кръговата икономика на глобално ниво, което се причислява към организацията на главния изпълнителен директор. Поместването на темата за устойчивост сред приоритетите на главния изпълнителен директор, както в SAP, така и сред голяма част от клиентите на компанията, показва стратегическото й значение във визиите на предприятията занапред.

Глобалните проблеми

Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България

Борбата за кадри продължава да е актуално предизвикателство, особено във все още нишова среда като софтуерните разработки за устойчиво развитие. Според Радослав Николов, такава е ситуацията на глобално ниво и проблемът не опира само до България. Той допълва, че името SAP помага доста при намирането на експерти с дълбока технологична експертиза, които искат да се развиват в посока кръгова икономика.

Такива са кандидатите, които могат да разберат измеренията на екологичната криза и желанието да се изгради по-добро бъдеще. Според последните проучвания, за малко повече от век въглеродните емисии са се повишили с близо 50%, а юли 2021 г. беше обявен за най-топлия месец в световен мащаб откакто температурите се документират, докато в Антарктида се топят ледове в размер от 151 млрд. тона годишно. Това са значителни и предизвикателни глобални проблеми, които вълнуват много хора, а решаването им може да представлява интерес и професионално предизвикателство за доста от тях, допълва Николов.

Българските компании в устойчивата икономика

България следва тенденцията за развитие на по-устойчива икономика, като това се дължи главно на силната роля на Европейския съюз в тази сфера. Брюксел наложи редица екологични регулации, както и изпълнението на „Зелената сделка“. През октомври 2022 г. влиза в сила „Директивата за корпоративно отчитане на устойчивото развитие”, чрез която всички по-големи компании с централа в рамките на ЕС се задължават да публикуват информация относно мерките, които предприемат за опазването на околната среда, равноправието и защитата на правата на човека.

Всичко това оказва влияние върху българските дружества, които трябва да се съобразяват с тези инициативи и за спазват наднационалните законодателства. Освен това, редица големи компании в страната са дъщерни фирми на световни корпорации, които вече са започнали интеграцията на устойчивото развитие на своите процеси и операции, допълва Николов.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови