Как да предпазим и защитим работниците си при работа с химикали

OFFNews Последна промяна на 21 декември 2021 в 19:01 336 0

Има редица индустрии както в сферата на производството, така и на поддръжката, които използват химикали и други вредни вещества в хода на своите работни процеси. Повечето химикали застрашават човешкото здраве и околната среда, за това е необходимо да знаете как да се погрижите за своите служители, изложени на риск.

Осигуряването на максимална безопасност по време на работа с химикали, изисква от Вас да обърнете внимание на употребата и съхранението на веществата, както и на това къде ги изхвърляте. Друга необходима за предприемане мярка за сигурност, е осигуряването на работно облекло и лични предпазни средства за всеки работник.

Опасни вещества и химикали, които могат да бъдат използвани на работното място

За да бъдете уверени, че рискът при работа с опасни вещества за Вашите работници е сведен до минимум, най-напред ще трябва да се запознаете с опасните химикали, които използвате. Ето кои са най-често срещаните химикали, рискове и разпоредби, с които е необходимо да бъдете запознати:

Регистрация на химикали - REACH - Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Контрол на веществата - REACH - Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Пестициди – вписани в Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

Пожар/експлозиви - Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Застрашаващи здравето химикали и други вещества в тези групи, са:

Пестициди –биоцидни бои мекотелициди, авициди, водни, повърхностни биоциди, инсектициди, репеленти за животни, консерванти за дърво и лакове.

Пожар/експлозиви – лакове, бои, разтворители, ацетилен, целулоид, течен нефт, газове под налягане, корозивни вещества за метал и прах от храни, от механична обработка и шлайфане.

Всяко дружество или физическо лице, което се занимава с употребата и съхранението на химикали и други опасни вещества, е задължено от REACH да предостави информация на производителите и доставчиците на химикали или на Европейската агенция по химикали ЕСНА.

Как да осигурим безопасен процес на управление на химикалите?

За да гарантирате, че Вашият процес на управление на химикалите е безопасен, трябва да запознаете своите работници с определени правила, които да следват и прилагат при работата с опасни вещества. Всеки от Вашия екип трябва да премине през обучение с цел повишаване на осведомеността относно опасните химикали и тяхната правилна употреба.

Друго основно задължение на Вашия екип е да извършва отговорно своите работни дейности, да спазва контролните мерки, както и да докладва при получени дефекти в оборудването и при случаи на инциденти.

Спазването на тези препоръки и задължения ще Ви помогне по-лесно да се справите с организацията на предпазните средства и при нужда да осигурите допълнителни. Необходимо е и да направите анализ на Информационния лист за безопасност, в който са описани всички видове опасни вещества. Информационният лист за безопасност има за цел да предостави важна информация относно подходящото работно облекло и как да се използва правилно, както и за действията, които трябва да бъдат предприети при излагането на риск от опасни вещества.

Намалете контакта с опасни вещества

Необходимо е след като сте определили потенциалните опасности, да следите за спазването на всички работни условия. За да бъдат всички рискове елиминирани, е необходимо да се избягва или минимизира контактът с опасни вещества. Бъдете внимателни, тъй като опасните вещества могат да бъдат в най-различни състояния - газове, течности, влакна, изпарения и прах.

Представяме Ви девет контролни мерки, които значително ще намалят рисковете и ще Ви помогнат за спазването на различните разпоредби:

Лични предпазни средства (ЛПС) - като очила, защитно работно облекло и др.

Обучение на служители

Текущи работни практики и процедури

Инженерен контрол – като вентилационни системи

Хигиена – като осигурите отделни помещения за различни цели

Подръжка на помещението

Изхвърляне на отпадъци

Спешни процедури при извънредни ситуации - като промивка на очите

Съхранение на вещества

Когато работите с опасни вещества и химикали, е необходимо да обърнете внимание на:

Контрола – като въведете административни правила, които ограничават използването и достъпа до описани вещества

Защитете работниците - като осигурите защитно работно облекло и ЛПС

Технологично оборудване или инсталиране на допълнително оборудване – за да бъде предотвратено отделянето на замърсители на работното място

Премахване – на химикала или опасното вещество

Заместител - с по-малко опасен химикал

Осигурете защитно работно облекло за своите работници

Работното облекло за безопасност и ЛПС са другите необходими мерки, чрез които могат да се предотвратят физически наранявания и други възможни опасности. Предпазното работно облекло може да бъде съставено от защита за лицето, очите, дихателните пътища, кожата и ръцете. Ако Вашите работници са например заварчици, трябва задължително да им осигурите огнеустойчиво работно облекло, което е предопределено да защитава от пламъци и искри, които могат да навредят на кожата, както и от вредни изпарения.

За да намали риска от нараняване при несигурни ситуации, Lindstrom предлага голям набор от предпазни работни облекла за предприятия от различни сектори. Достъпната услуга с отдаване на работно облекло под наем е оптимизирано решение за много професионалисти - инженери, механици, здравни работници, пожарникари, служители на ресторанти и такива в спешната помощ.

Изберете защитно работно облекло, което приляга удобно, грижи се за благополучието на работната сила и е пригодено да предпазва от опасности, като се свържете на тел: +359 2 841 11 10 или на infobg@lindstromgroup.com.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови