Започват засилени проверки за изсичането на горите в страната

OFFNews 01 юни 2021 в 11:04 1183 0

Горските стопанства започват засилени проверки за спазване на забраната за изсичането на гори в страната, разпореди министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков.

На място в държавните горски предприятия, регионалните дирекции по горите и държавните ловни стопанства ще бъдат изпратени и мобилни екипи от Изпълнителна агенция по горите.

До края на годината се ограничава планирането и провеждането на сечи в държавните горски територии.

Забраната обхваща изсичането на гори в 15 метровата зона от двете страни на постоянните водни течения, както и в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска.

Преустановява се и сечта в ивицата от 15 метра от всяка страна на поройните водни течения, в периметър от 200 метра около язовири и езера и в радиус от 20 метра до извори, кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони.

Ограничават се и сечите в урбанизирани територии и горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура в определени диапазони.

Санитарни, принудителни и технически сечи ще се допускат само за опазване на горските територии от пожари, усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж или право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката. Също така и за защита бреговете и островите на река Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

Държавните предприятия ще намалят и с 30 % обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопанските планове на Държавните горски предприятия и Държавните ловни стопанства от високостъблени гори с възраст над 100 г.  Изискванията не се отнасят за добива от санитарни, принудителни и технически сечи.

От Министерството на земеделието, храните и горите отбелязаха още, че Изпълнителната агенция по горите ще започне дигитализация и осигуряване на публичност на дейностите в горския сектор.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Васил Терзиев за новото мнозинство в СОС