Quantcast

Заплатите на военните ще зависят от образованието и натоварването

OFFNews Последна промяна на 11 септември 2018 в 09:54 5642 0

Заплатите на военните ще зависят от образованието и натоварването

Нов начин за диференциране на заплащането при военнослужещите ще бъде въведен от 1 януари 2019 г. Това предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесени от вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов.

В момента военнослужещите получават основна месечна заплата в зависимост от званието им и длъжността, която заемат според това звание. Според военното министерство обаче това не води до справедливо заплащане при служещи, които имат едно и също звание, но са на различни длъжности.

За това от следващата година диференцирането ще обхване няколко параметъра, като освен званието и заемания пост, ще бъдат вземани предвид образованието, квалификацията, отговорността и тежестта на изпълняваните задачи.

Промените предвиждат да се оптимизират възможностите за попълване на длъжности за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др.

Според военното министерство тези стъпки ще доведат до частично преодоляване на недостига на кадри в армията. 

В частичната предварителна оценка на въздействието на промените е посочено: 

Важно условие за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи е въвеждането на по-големи разлики в размерите на техните основни месечни възнаграждения. Това е съществен стимул за тези военнослужещи за покачествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.

За целта до края на годината трябва да бъде въведен нов Класификатор за длъжностите за военнослужещите, като е предвидено за съществуващите 21 звания да бъдат определени 99 длъжностни нива.

Действащата нормативна уредба не отчита изискванията за необходим образователен ценз и квалификация за заемането на определен пост, степента на отговорност и необходимия професионален опит, физическото и психическото натоварване, което предполага заемането на определени длъжности, като например бойните пилоти, военнослужещите във флота и водолазния състав, работещите с взривоопасни вещества и други.

Предвидено е промените да бъдат отчетени при структурирането на бюджета за 2019 година.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2017 г. показва, че най-сериозен отлив на военнослужещи има в Сухопътните сили, където са концентрирани и немалка част от разходите на Министерството на отбраната.