Военна полиция и КПКОНПИ ще разследват за корупция ръководствата на армията и МО

Антикорупционната комисия получава и право на достъп до полицейския регистър на службата

OFFNews 02 септември 2019 в 10:58 8314 0

Служба "Военна полиция" и овакантената от новия ни консул във Валенсия Пламен Георгиев Антикорупционна комисия ще разследват заедно за корупция сред елита ни в отбраната - висшия команден състав на армията и висшите публични длъжности в Министерство на отбраната (каквито заемат министърът и заместниците му).

Комисията (КПКОНПИ) ще има право на достъп и до полицейския регистър на служба "Военна полиция", който съдържа пълните лични данни за всички регистрирани, както и да водените досъдебни производства срещу тях, за вида на престъплението, категорията (военнослужещ, цивилен служител, лице извън структурите на МО), местослужене/месторабота и др.

Новите правомощия на КПКОНПИ са разписани в проект на инструкция за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Проектът бе публикуван за обществено обсъждане в петък. Той ще бъде гласуван от Министерския съвет след месец, а от обнародването му в Държавен вестник ще влезе в сила.

Двете служби ще обменят информация, ще провеждат координирани мероприятия; ще съставят съвместни планове за действие и ще си оказват техническа помощ. Искането за това може да е както писмено, така и устно - ако е направено в условия на "неотложност". В този случай ще се документира впоследствие, пише в проекта.

По искане на КПКОНПИ „Военна полиция” може да оказва помощ на Комисията за: оперативно-издирвателни мероприятия по предотвратяване, пресичане и разкриване на корупционни престъпления с участието на лица, заемащи висши публични длъжности; установявяване местонахождението на лица и вещи, по отношение на които СВП осъществява законовите си функции.

По искане на „Военна полиция” КПКОНПИ могат да оказват помощ при: разкриване на престъпления от общ характер в МО, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната; провеждане на оперативно-издирвателна действия на органите на СВП по отношение на лицата, по които службата осъществява законовите си функции; проверки по заявителски материали и военни досъдебни производства, за които е необходима експертна помощ от органи на КПКОНПИ.

Справките в полицейския регистър могат да се извършват чрез писмени искания, а при техническа възможност ще се дава директно на хора от КПКОНПИ. Обменът на данни може да е и чрез свързани комуникационни и информационни системи.

КПКОНПИ и СВП ще си оказват взаимна помощ и обменят информация при подбора и "изучаването" на кандидати за работа, уточнява документът.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите