Цацаров оспори бюджета на съдебната власт пред Конституционния съд

OFFNews 15 април 2015 в 11:38 3387 4

Сотир Цацаров

Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на текстове от държавния бюджет, съобщиха от Прокуратурата. 

Според чл. 2 ал.6 от Закона за дръжавния бюджет неизпълнението на приходите в съдебната система не се покрива с допълнителна субсидия от държавната хазна. 

Искането на Цацаров се основава на тезата, че тази разпоредба противоречи на основополагащи норми от Глава първа на Конституцията, установяващи принципа на правовата държава и принципа на разделение на властите. Оспорената разпоредба пряко се конфронтира и с нормата за независимостта и бюджетната самостоятелност на съдебната власт.

"Всеки закон за държавния бюджет, който не гарантира средства за конституционно установени институции, е противоконституционен, тъй като се препятства дейността на тези институции", се посочва в аргументите.

Главният прокурор се позовава на законите за държавните бюджети за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г., където "е било закрепено правилото, че неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки от предходни години". Тогава е било предвидено, че при недостиг на средства, неизпълнението на приходите се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет.

Според Цацаров с тези закони са създадени допълнителни гаранции за изпълнение на приетия бюджет на съдебната власт и е била осигурена независимостта и бюджетната самостоятелност на съдебната власт, който подход е неоправдано изоставен със Закона за държавния бюджет от 2015 г.

В мотивите на прокуратурата се посочва, че КС в свои решения е давал "ясни ориентири" за осигуряване на независимостта и бюджетната самостоятелност на съдебната власт при определяне на средствата за нейната издръжка. "Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен и законодателната власт е длъжна да гарантира неговия обем и разпределение на кредите така, че да може съдебната власт ефективно да осъществява функциите си. Това се постига включително и чрез законовата възможност за компенсиране на недостига от наличностите по сметки от предходни години или с допълнителна субсидия от държавния бюджет", аргументира се Цацаров.

Законосъобразното функциониране на съдебната власт предполага разходи, които следват императивни норми от други закони, какъвто пример е разпоредбата на чл. 218, ал.2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Нейното спазване изисква актуализации на възнагражденията в съдебната власт, каквито не са правени от 2012 г., поради недостиг на бюджет. Забраната за компенсиране на неизпълнените приходи от съдебна дейност със субсидия от централния бюджет създава допълнителни препятствия пред законосъобразното функциониране на съдебната власт, се казва още в съобщението от прокуратурата.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика