Предложение: 'Таен клиент' да провери намаляла ли е административната тежест

OFFNews Последна промяна на 11 август 2018 в 09:06 2329 0

Проучване по метода "Таен клиент" ще проследи дали се прилагат мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест, приети с решенията на Министерския съвет от 2016, 2017 и 2018 година. 

Това се предвижда в проект на решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане. Документът представлява мерки за трансформация на модела на административно обслужване и има 5 приложения.

Идеята за проверки от "таен клиент" беше лансирана вицепремира Томислав Дончев на заседание на Министерския съвет през октомври миналата година. "Мислим от следващите месеци по-широко да използваме т. нар. „таен клиент“, както и да се създаде централен офис или Център за събиране на жалби и сигнали, както по телефона, така и чрез използване на ресурса на мрежата. Също така, за да вдигнем напрежението, има намерение всички стандарти за качествено административно обслужване да бъдат разпространени сред гражданите, които много добре да си знаят правата. Това е една допълнителна форма на натиск, която ще гарантира, че администрациите ще бъдат на нивото, на което искаме".каза тогава той. 

Проектът, който в момента е за обществено обсъждане, предвижда увеличаване на срока на валидност на издадени документи - лицензи, разрешения, регистрации и др.

Предвижда се и промяна при издаването на удостоверение за сключване на брак за български гражданин в чужбина. В момента се изискваше към документите да бъде представен легализиран превод на официален документ, издаден в чужбина, от който са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин, с което ще се сключва брак. С промените се предвижда това да отпадне, защото бракът ще се сключи в друга държава в съответствие с нейното
законодателство.

Сред предложенията е и да отпадне изискването шофьорските книжки да се издават по постоянен адрес. Предложението е да бъдат предприети мерки за облекчаване на гражданите, като се осигури възможност за подаване на заявленията във всяко едно от звената „Пътна полиция“ независимо от постоянния адрес на лицето. Освен това гражданите ще имат и възможността лицето да посочват от кое звено иска да получи издадения документ.

Подготвя се и нов законопроект за промени в Административнопроцесуалния кодекс. В нов раздел на кодекса ще са систематизирани разпоредбите за административното обслужване. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта ще се изменят и много други закони. Промените предвиждат отпадане на документи, за които данните са налични в публичен регистър, както и да няма изискване за представяне на заявления и документи изрично на хартиен носител.

Подготвен е и нов законопроект за промени в Закона за държавните такси, в който се регламентира възможността за плащане по електронен път, като с преходни и заключителни разпоредби са направени изменения в законите, съдържащи изискване за предоставяне на документ за платена такса.

Очаква се двата законопроекта да бъдат изпратени за междуведомствено съгласуване през септември.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови