Правителството увеличи капитала на държавно дружество с половин млрд. лв.

Последна промяна на 11 юли 2018 в 12:48 701 0

Министерският съвет одобри промени по бюджета на Министерство на икономиката за настоящата година във връзка с увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД със сумата от 500 млн. лв. 

Правителството реши също така дружеството да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера.

Одобрен е и списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.