Последен ден за хората с увреждания да поискат мобилна секция

OFFNews 04 май 2014 в 09:50 2026 1

Днес е крайният срок, в който хората с увреждания могат да подадат заявление за гласуване в мобилна секция. За да се открие такава секция са нужни поне 10 желаещитеда гласуват, които не могат да се придвижат до редовите изборни секции.

Останалите трудно подвижни граждани ще могат да ползват специализиран превоз.

Желаещите да гласуват с подвижна урна могат да подадат заявление до кмета на общината по постоянен или по настоящ адрес, уточняват от Централната избирателна комисия. Заявлението може да бъде подадено лично, по пощата, с факс или по електронен път през интернет-страницата на съответната община.

До 9-ти май членовете на ЦИК, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Всички гласоподаватели, които са с настоящ адрес, различен от постоянния, могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес до 11-ти май.

-----------

Сигнали, мнения и коментари по проблемите на хората с увреждания можете да пускате във форума baris.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови