Quantcast

Михаил Миков отказа да свика референдум

OFFNews Последна промяна на 24 май 2014 в 19:51 23979 62

Председателят на Народното събрание Михаил Миков е отказал да свика референдум за референдум за изборните правила, въпреки събраните 570 хил. подписа.

"Току-що получихме писмо от него", каза пред OFFNews проф. Георги Близнашки, който е председател на Инициативния комитет за референдума. Той коментира, че мотивите, с които Миков отказва парламентът да се заеме с референдума, са правен абсурд. 

Мотивът е, че е изтекъл тримесечният срок за събиране на подписи, въпреки че внесените подписи за референдума бяха повече от необходимите 500 хил. ГРАО установи, че близо 108 хил. от подписите са невалидни.

"По закон имаме едномесечен срок да отстраним нередностите, но с това си решение Миков ни отнема това право. Ние не знаем дали проверката на ГРАО е вярна, не знаем дали недействителните подписи са наистина недействителни, но нямаме какво да направим", коментира проф. Близнашки.

Според него решението на Миков противоречи и на житейската логика, защото по този начин ГРАО може да забавя проверката повече от три месеца, както и направи, да решава каквото си иска, а накрая вносителите на подписите да не могат да направят нищо, обясни Близнашки.

Ето какво се казва в прессъобщение от 23 май от пресцентъра на парламента във връзка с писмото: 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков изпрати писмо до председателя на Инициативния комитет за произвеждане на национален референдум проф. д-р Георги Близнашки в отговор на негово писмо от 19.05.2014 г. и съдържащите се в него искания. 

Председателят на парламента уведомява проф. Близнашки, че на 13.05.2014 г. в Народното събрание е постъпило писмо от
министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева. С него тя информира председателя на НС, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) е извършила проверка на подписката на граждани, подкрепящи предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси:

"1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? 2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? 3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?" Десислава Терзиева отбелязва, че
проверката е направена въз основа на съпоставяне на данните за лицата от подписката, съдържащи се в Национална база данни  "Население" с данните за тях, посочени в самата подписка, както и доколко подписалите я лица са живи български граждани с избирателни права - навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание "лишаване от свобода" и са положили подпис само веднъж. 

Резултатите от проверката са отразени в протокол, приложен към писмото, който е публикуван и достъпен за всички чрез сайта на Народното събрание в интернет (www.parliament.bg), посочва Михаил Миков в писмото си до проф. Георги Близнашки. Народното събрание не разполага с друга информация относно проверката, извършена от ГД ГРАО, извън посочената във въпросното писмо, отбелязва още председателят на парламента.

Във връзка с искането на проф. Близнашки да бъде даден срок на инициативния комитет за отстраняване на констатираните
нередовности в подписката, съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление (ЗПУГДВМС), председателят отбелязва, че трябва да се имат предвид следните факти и приложимите за тях релевантни законови разпоредби:

- Процедурата по внасяне на предложение за произвеждане на национален референдум с посочените въпроси е открита с подаване на уведомление до председателя на Народното събрание на 06.02.2014 г. за това, че инициативен комитет в състав от 15 граждани започва събирането на подписи на граждани в подкрепа на искането. Съгласно чл. 12, ал. 8 от ЗПУГДВМС, ако в срок до три месеца от уведомяването /от 06.02.2014/, подписката не бъде внесена, процедурата се прекратява. Подписката е внесена на 10.03.2014 г., преди изтичане на срока за това - 06.05.2014 г.

- Всяка подписка в подкрепа на искане за произвеждане на национален референдум трябва да е със съдържание, което отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 7 от ЗПУГДВМС, а именно: - предложение за произвеждане на референдум с формулиране на въпроса за гласуване, трите имена, ЕГН, постоянния адрес и подписите на членовете на инициативния комитет и адрес за контакт с инициативния комитет; - мотивите на предложението; - бланките със събраните подписи на граждани.

След описване съдържанието на внесената подписка е установено, че тя има задължителните реквизити по чл. 12, ал. 7 от ЗПУГДВМС и на 14.03.2014 г. е изпратена за извършване на проверка от ГД ГРАО на Министерството на регионалното развитие, съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗПУГДВМС, пише в писмото си Михаил Миков. Той посочва, че на 13.05.2014 г. министърът на регионалното развитие го е уведомил за приключване на проверката с резултати, съобразно приложен към писмото протокол.

На 14.05.2014 г. с мое разпореждане предложението за произвеждане на национален референдум заедно с протокола за
резултатите от проверката на подписката на граждани, които го подкрепят, е разпределено за разглеждане и даване на становище от две постоянни комисии на Народното събрание - Комисията по правни въпроси (водеща) и Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения, отбелязва в писмото председателят на НС. Същия ден протоколът е публикуван в публичния регистър по чл. 10, ал. 3 от ЗПУГДВМС, достъпен от всички на страницата на Народното събрание в интернет. В закона не е установено задължение на Председателя на Народното събрание да уведомява инициативния комитет за резултатите от проверката на подписката на граждани, извършена от ГД ГРАО, се казва още в  писмото.

Председателят на парламента информира проф. Близнашки, че в публичния регистър, достъпен за гражданите чрез сайта на
Народното събрание в интернет, е налице информация за всички постъпили предложения за произвеждане на национален референдум - уведомления, предложения, протоколи за проверки извършени от ГД ГРАО и др.

Михаил Миков отбелязва, че от изложените факти могат да се направят следните изводи:

В предложението за произвеждане на национален референдум, внесено на 10.03.2014 г., не е посочено изрично по реда на коя разпоредба от ЗПУГДВМС се прави предложението - по реда на чл. 10, ал. 1, т. 5 или по чл. 10, ал. 2 от същия закон.

Резултатите от проверката на подписката на граждани, подкрепящи предложението извършена от ГД ГРАО, показват, че е налице първата от двете разпоредби. Според чл. 13, ал. 2 от ЗПУГДВМС, проверката на ГД ГРАО има за цел да установи колко граждани с избирателни права подкрепят предложението за произвеждане на национален референдум, с оглед на това дали Народното събрание е надлежно сезирано и по каква процедура следва да се произнесе.

Поради това, предложението е разпределено за разглеждане и даване на становища от съответните постоянни комисии на
Народното събрание, отбелязва още Михаил Миков. По думите му посоченото в чл. 13, ал. 4 от Закона отстраняване  на нередовности в подписката означава, че в нея има констатирани неточности, непълноти и други пропуски спрямо изискванията на  закона за съдържанието на подписката, изрично предвидени в чл. 12, ал. 7 и те да се отстранят в определен срок.

Посоченото в чл. 13, ал. 4 ЗПУГДВМС отстраняване на нередовности в подписката на граждани за произвеждане на национален референдум, визира това да стане в рамките на тримесечния срок по чл. 12, ал. 8 на същия закон, се посочва още в писмото.

"Тримесечният срок по чл. 12, ал. 8 ЗПУГДВМС е преклузивен (пресекателен), т.е. срок, с изтичането на който престава да  съществува съответното материално субективно, предвидено в закона. Този срок е установен в посочената императивна правна  норма. Съгласно общите правила за преклузивните срокове, този срок не може да се спира или прекъсва, както това е допустимо за давностните срокове (срвн. напр. чл. 115 и 116 от Закона за задълженията и договорите), нито да се възстановяват, след като са изтекли. С изтичането на преклузивния срок по чл. 12, ал. 8 ЗПУГДВМС откритата процедура по подписката за национален референдум се прекратява", се казва още в писмото.

"Уважаването на изразеното във Вашето писмо искане за "обсъждане на възможностите за отстраняване на констатираните нередовности по подписката" означава даването на нов срок за това, което би било в грубо нарушение на чл. 12, ал. 8 ЗПУГДВМС и с оглед на това не бих могъл да си позволя да се съобразя с него", отбелязва Михаил Миков.

Той информира проф. Близнашки, че като следващ етап от  процедурата предстои Народното събрание, подпомагано от
постоянните му комисии, да разгледа и обсъди направеното предложение. Осъществяването на тази процедура е изцяло в
компетентността на народното представителство.

Моите функции като председател на 42-рото Народно събрание, изрично и изчерпателно установени в чл. 77 от Конституцията, както и в чл. 12, ал. 8 ЗПУГДВМС, не ми позволяват да се намесвам под каквато и да е форма във формирането и изразяването на волята на народните представители, освен като участвам в гласуванията в пленарната зала, отбелязва с писмото си председателят на парламента. 

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

25.05 2014 в 18:58

То бива такава наглост но да отказваш референдум с такива доводи вече за никъде не е.Явно че тези няма да си тръгнат докато не бъдат изгонени !

25.05 2014 в 15:37

Явно е време за украински сценарий. И без това ни полиция, ни армия ни пазят, депутатите не работят за тези, които ги избират. Явно се налага всички те да бъдат уволнени силово, щом не искат доброволно.

25.05 2014 в 14:50

Пренебрегнахте подписите на 800 000 човека!!! Засрамете се и подайте своята оставка некадърни продажни пумияри!!!

25.05 2014 в 10:38

ОСТАВКА! и ГЛАСУВАЙТЕ!

25.05 2014 в 10:11

... не ми се прави на хитър петър

... хахахахахаха

... явно немаш отговор... че и как да имаш!!!

... хахахахахаха

... вести.ру??? ли имаш предвид

25.05 2014 в 09:57

сандо да не са те баннали от вести,че тролиш тук?

25.05 2014 в 09:33

... Иване, ако ти остане време и желание, сподели защо, според тебе, газовия бизнес в русия е освободен от държавни данъци и такси, вкл. и износно мито с президентския указ на путин, въпреки съществуващите законови разпоредби и тарифи. Какво получава руската държава (лишена от данъчни постъпления в случая) от несметните си ресурси. В това число е и Сделката на Века (с китайците). Русия ще даде газ и инвестиции за $55млрд.(по проект... а при обичайната корупция 250млрд.) и ще получи 0,00 рублички приход...

... хахахахахаха

... а тая със средните заплати не ми я пробутвай... стъкмистиката не е от вчера...

... хахахахахаха

25.05 2014 в 09:23

... интересно ми е!...

писмото на министерството е с дата(постъпило в НС на 13.05.2014 г.) тоест, след изтичането на тримесечния срок (06.02.2014 до 06.05.2014г.), който включва и възможността за корекции! Разбирам, че Министерството ми е Отнело Право, предостоставено ми по закона. Нарушено е правото ми. Ще се консултирам с адвокатин...

... хахахахахахахаха

... алооо, Терзиева... колко 400000+ дела те чакат, май А?

ше стигнат ли комисионните от магистралата и ли си за Граждански фалит... м

... хахахахахахаха

25.05 2014 в 09:16

бах мааму от разбирачи във форумите:-)

25.05 2014 в 09:13

когато Москва се напълни с англичани, тогава ела разправяй колко е добре в Русия.