Ексклузивно От четвъртък навсякъде на закрито само със зелен сертификат

Мъдростта на Лукарски спря спор между две министърки

OFFNews Последна промяна на 28 декември 2015 в 19:50 10918 18

Снимка БГНЕС

Меглена Кунева: Ще се опитаме някакъв управленски изход да намерим за това.

Бойко Борисов: Лукарски, какво мислиш?

Божидар Лукарски: Да прекратим дебата.

Бойко Борисов: Винаги съм разчитал на твоята мъдрост.

Това е финалът на спора между министъра на туризма Николина Ангелкова и министъра регионалното развитие Лиляна Павлова за прехвърлянето на собствеността на плажовете от едното на другото министерство. 

В спора се намесват още Меглена Кунева, Владислав Горанов, Томислав Дончев и Румяна Бъчварова. 

Любопитният диалог е част от стенограмата на Министерски съвет на заседанието, проведено миналата седмица. 

Павлова обвинява Ангелкова, че се опитва механично да прехвърли сегашната система за концесия на плажовете без да предлага концепция за реформа. 

Ангелкова ѝ отговаря, че не го е направила, защото Павлова не ѝ е дала достатъчно информация. 

Павлова и Горанов изразяват едно и също становище, че прехвърлянето на плажовете сега би довело до хаос и провал на летния сезон.

Крайното решение е взето от Бойко Борисов. Той предлага законопроектът да бъде приет така, както иска министърът на туризма, но предупреждава Ангелкова, че тя лично трябва да отиде в парламента и да го защитава и че ще носи отговорност, ако сезонът бъде провален.

Ето какво си казват министрите за прехвърлянето на концесиите на плажовете:

"Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

БОЙКО БОРИСОВ: Ангелкова!

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Господин премиер, колеги министри, става въпрос за прехвърляне на правомощията по управление на плажовете от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туризма като първа стъпка за реализиране на реформата, свързана с управление на морските плажове и предложеното от нас групиране.

Бих искала да благодаря на госпожа Павлова за оказаното съдействие, както и на всички колеги.
Благодаря!

БОЙКО БОРИСОВ: Павлова!

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря.

Господин премиер, уважаеми колеги, вие знаете, че със стартирането миналата година и създаването на Министерство на туризма това беше целта и ангажимент да прехвърлим управлението и стопанисването на плажовете в Министерство на туризма, като част от мерките и стратегията за подкрепа и подобряване на туризма в България не само като инфраструктура, но и най-вече по стимулиране на увеличаване на туристическия поток.

В същия момент, за мое съжаление, една година по-късно ние правим единствено физическо прехвърляне на това управление, а не предлагаме нещо ново и нещо различно в самото управление и стопанисване. Още повече, в следващата година влизат в сила и измененията в европейската директива, които създават чисто нов ред за предоставяне, управление и стопанисване на такъв тип концесии – концесии за услуга. Така че, всичко това трябва да се вземе предвид буквално в следващите месеци, за да може от 1 април да се задейства. Това обаче за момента не е предвидено в закона и аз имам едно притеснение по този начин да не блокираме следващия летен сезон и плажовете, които се стопанисват или не. По-скоро тук апелирам за по-спешни действия и по-ясна стратегия, критерии как да се реализира.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Всичко това е взето предвид, но за да може да се направи цялостната концепция с групиране на плажовете, е необходима на Министерството на туризма наличната информация и досиета. В момента, в който това се случи и тя бъде предоставена, съответно в най-кратки срокове ще представим и концепцията. Така че вземаме предвид този апел.
Благодаря.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Аз също имам притеснения по този законопроект в частта за прехода между функционалните компетентности на един или друг орган на изпълнителната власт, в случая – прехвърлянето на дейността от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туризма, в частта на открити и неприключили производства, свързани с процедури по концесиониране.

Параграф 15 предвижда следното: Образуваните, но неприключили до влизането на сила в този закон административни и съдебни производства, свързани с процедури по концесионирането или отдаването под наем на морски плажове, както и по изпълнението на задължения по сключени концесионни договори и договори за наем, се довършват от министъра на туризма. Алинея 2: Образуваните административно-наказателни производства за установени нарушения, които не са приключили до влизане в сила на този закон, се довършват от министъра на туризма.

Моите притеснения са, че парламентът няма да заседава до средата на януари, след това не е ясно с каква скорост ще се придвижи този законопроект – дали няма риск да се провали следващият сезон заради недовършени процедури, за които Министерството на туризма трябва много бързо да създава капацитет и да контролира този процес. За мен би било целесъобразно, ясна е посоката, но започналите неща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се довършат там. Новите процедури, които започват – да си се правят.

БОЙКО БОРИСОВ: Направете го. Законът да се гледа, да се приеме и да влезе от новия сезон, така че да имаме време на спокойствие. Това не е нещо, което е маловажно или в смисъл – трябва да се огледа, парламентът да си каже думата. Не виждам смисъл да се прибързва.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: В допълнение на това. По-рано от ранната пролет няма как да бъде гледано в парламента, знаейки какви други приоритетни закони има, които чакат ред.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Това аргумент за кое е?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: По повод на това, което казваш.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Какво правим?

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Това предложение беше направено от министър Павлова и е прието от нас – да се довършват по съгласувателната таблица. Но така или иначе, ще го вземем предвид, защото за нас е важно да не се проваля сезонът.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Вие поне си познавате ситуацията по-добре. Някакъв трезв анализ от ваша страна, има ли опасност при този трансфер, точно когато вървят голяма част от концесиите, да се окаже, че има плажове, които нямат концесионери и нямат оператор, които да осигуряват спасители и т. н.?

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Ние сме предвидили в закона автоматично, при съгласие на концесионера или съответно, когато плажът е отдаден под наем – автоматично, това е правено с предишното прехвърляне – една година да се удължат автоматично договорите до 30 септември 2016 г., така че да няма риск за следващия сезон и в момента, в който изтичат концесионни договори до края на тази година или следващата, съответно да бъдат автоматично подновени, за да няма този риск от провеждане и недовършване на процедура и съответно да има безстопанствени плажове. Това сме го предвидили в този закон.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Иска ми се да чуя от госпожа Павлова казуса с преходния период, дали тя вижда рискове за съществуващи и започнати процедури.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Аз мисля, че с това започнах. За мен това всичко е голям риск, защото ние със същия акт като днешния можехме още миналия декември да прехвърлим плажовете в туризма, ако ги прехвърляме в реда, в който са. Идеята беше за тази една година, която мина, да се направи стратегията как ще се управляват по нов и различен начин. Ние нямаме нищо ново и различно предложено, а паралелно излезе новата директива, която така или иначе изисква нов ред. Така че, според мен рискът е голям не само за тези 15 концесии, които започнаха, за тези, които изтичат, и за тези, които ще са в междинно положение. Така че, твърде късно влиза законът и наистина новият сезон е под риск за текущите наеми, текущите концесии, плюс изтичащите

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Какво предлагаш?

РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Може ли да се запише, че тези разпоредби влизат в сила от следващата година? Да се приеме законът, да се подготвят, а не да отпаднат до приемането на закона.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Аз това казвам, защото без да са прехвърлени правомощията и информацията няма как детайлно да се изготви концепцията. Цялата информация е в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Николина, не е вярно това. Ти искаш информация за съществуващи 20 концесии; ние не говорим за съществуващите 20.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Не, за всичко.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Въпросът е, вие, като обещавахте на кметовете да управлявате плажовете – няма го предвидено в закона, дайте ги на кметове! Като обещавахте да има безплатни плажове, няма ги предвидени в закона, като обещавахте скъпи плажове за ВИП клиенти, няма ги в закона!

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: В следващия законопроект се предвижда с реализиране на концепцията и групиране на плажовете. Няма как да стане без информацията да е при нас.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Една година ги мислихте и накрая една година по-късно правим само физическо прехвърляне. Обаче то е в началото на сезона, как ще го контролирате, аз не знам. Кой да довърши процедурите нямам претенции. Каквото искате правете, въпросът е, че за мен това е огромен риск.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Според мен, трябва да се приеме законът, за да може да се стартира цялостната реформа и оттам нататък вече, ако Министерството на регионалното развитие и благоустройството ги довършва процедурите – също е добре. За мен е важно да не се провали следващият сезон и затова сме дали тази една година за автоматично удължаване при съгласие. Има го, правено е, затова сме го предложили, защото е правено веднъж при съгласие на концесионерите и на наемателите.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Автоматичното удължаване не може да е принцип. Автоматичното удължаване е някаква антикризисна процедура, която се прилага по изключение. Това не може да е общ принцип.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Аз говоря за една година.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Няма значение. Ако това е процедура, финансирана с европейски пари, това си е директно нарушаване на конкуренцията.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Това е правено и затова е предложено.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Това не означава, че е добро.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Нали за да се реализира цялостната концепция, трябва да се започне отнякъде.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Моето предложение е да прекратим дебата. Ако министърът на туризма е убеден, че това няма да доведе до трусове, дебатът е абстрактен – в смисъл, колежката твърди, че има ясно виждане – тя си познава нещата по-добре от нас, и това няма да доведе до трусове, да продължаваме напред.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Може ли да запишем тогава определен срок, в който да се задължи Министерството на туризма да представи цялостна стратегия, за което Лиляна Павлова говори. Така ще имаме този трансфер, за който Вие говорите. Намирам предложението наистина за много важно. Законът подкрепя политиката, а не обратното. Тоест, да има някакъв срок, в който Вие ще представите политиката и съответно законът ще я подкрепи.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Ние това сме го предложили и сме го записали. Ще бъде в рамките на до един месец след прехвърлянето на цялата необходима информация, за да може да изготвим тази концепция. Тоест, като се приеме законът, предложението е до два месеца да се прехвърлят досиетата и всичко, свързано с управление на плажовете и ние в рамките на до един месец от тази дата ще представим съответната концепция.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Това е записано в закона – че в рамките на един месец ще има стратегия?

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Ние това нещо сме го предложили, но ще го отбележим в закона, няма проблем да го отбележим в закона. Няма проблем да го отбележим в закона, ако е необходимо. Абсолютно никакъв проблем не е, ще го отбележим, ще го вземем предвид и това.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Ще се опитаме някакъв управленски изход да намерим за това.

БОЙКО БОРИСОВ: Лукарски, какво мислиш?

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Да прекратим дебата.

БОЙКО БОРИСОВ: Винаги съм разчитал на твоята мъдрост.

Концептуално би трябвало курортите, плажовете да са в Министерството на туризма.
МЕГЛЕНА КУНЕВА: По това никой не спори.

БОЙКО БОРИСОВ: Върху това нямаме спор. За да може то да бъде изпълнено със съдържание, трябва да стъпи върху закон. Тук имаме ли спор? Нямаме спор.

Как да изглежда законът, зависи от министъра. След като ни се внася законът от министъра, този министър ще бъде така любезен да отиде да го защитава в парламента и там политическите партии ще си кажат мнението. Всичко останало е наши страхове или съмнения. Затова, когато стане въпрос за отбрана, ние питаме Ненчев какво мисли. Като е за външните работи, питаме Ангеличин. Имаме ли съмнение? Може би, да речем, Лукарски в икономиката или финансовият министър по някакъв начин се пресичат с темата или я познават като част от икономиката на Министерството на туризма. Имаме ли концепцията кой ще дава разрешение за плажове, за ивици и каквото и да било? И е много по-правилно да си е самото Министерство на туризма с неговите браншови организации, контакти, обещания, както каза Павлова, и всичко останало, кметове, за да се съобразява. Те са на терен, всъщност. Министерството на регионалното развитие и благоустройството да си гледа пътищата и всичко останало по програмите. Даже аз като чуя, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството внася концесиите по плажовете – кой да ги поема, винаги ми е малко странно. Би трябвало туристическият бранш да знае кое е най-правилно. Така разсъждавам.

Затова предлагам: приемаме точката и министърът да отиде в парламента и да си я защитава, като носи ясната отговорност, че ако се проваля сезонът или стане проблем през това време, той трябва да бъде предвиден от нейни екипи и недопуснат.

Приемаме точка 43."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

30.12 2015 в 10:12

№ 17-РМД-тата бяха въведени в пълната си сила още при "жан виденов" и всичко фалирало се разпродаваше още преди 1996година.Има Интернет да си опресниш паметта.А за фалиралите социалистически мастодонти ,които не само,че вече нямаха "активи" ,ами дори с дългове от половин милиард ДОЛАРА не струваха вече и пукната пара...и забележи -инфлацията беше 520% ,3000 лева за долар!...Синята идея я приватизираха разни ментета като бакърджиев и софиянски,които вече бяха си направили и свои партии,и още един куп доносници и предатели ,които бяха внедрени в СДС от ДС/настоящата ДС/...не кълни ,защото черните клетви понякога застигат този ,който ги праща!...

29.12 2015 в 22:59

Написах ти веднъж + за това, че всичко е документирано. Така е, има стенограми. И веднъж... - за това че този долен, гаден, драгалевски кандидат-комунист с лилаво небце бил "спасител" на България. Е не е така! НЕ!
Костов разпродаде всичко на 10% от цената му, в пълна тъмнота, без принцип, без стратегия, на свои хора и приближени, чрез Разбойническо-Мениджърски Дружества, които уж бяха на работещите в предприятията, пък после с едно вдигане на капитала ги изритаха като мръсни коте и изпосъкратиха.
Костов е убиеца на мечтите на българите за по-уреден и добър живот. Приватизатор на синята идея. Убиец на България.
Да бъде трижди проклет!
И той и семето му!

29.12 2015 в 21:22

№ 11- офчо,при това заседанията на правителството на Костов са документирани от стенограми ,подробно ,както се документират заседанията в Народното събрание,а не са канили журналисти от помиярските медии за да си правят PR ,както прави бойко борисов!

29.12 2015 в 21:14

№ 11- Офчо,в голяма грешка си!Освен ако не разпространяваш тази твоя дезинформация за управлението на Костов нарочно...Всички протоколи от заседанията на правителството на Костов ,преведени направо от стенограмите ,можеш да ги прочетеш и днес,стига да имаш желание за това да научиш истината за спасението на България от фалита направо "от извора "както се казва,а не лъжите и простотиите ,които слугинажът на ДС разпространяват в помиярските вестници!Чети и не пиши глупости и лъжи за Костов!

29.12 2015 в 14:19

11 офф аз още чакам публично обещания протокол при преговорите за сформиране на кабинета.. ти видя ли го?

29.12 2015 в 06:44

Off - и като протоколите са публични какво печелиш? Това е част от медийната кампания на Боко - осигурява зрелището за матр'яла. Само, че след това важните решения се вземат някъде на друго мяст и не толкова публично. Как се прокара "данък уикенд"? В кой протокол е записано да се купуват джипове за по 200 бона? Прочете ли предварително дебат какви са разчетите за увеличението на цената на винетките? Или как се реши да се раздадат едни пари на Пеевски и Златев за строежа на скъпи и прескъпи пътища?

29.12 2015 в 06:33

Всичко това ми прилича много на един стар български филм - "Двойникът" с Тодор Колев. Та там брат'чеда-тарикат, попаднал не там където му е мястото, като не знаеше какво да каже четеше лозунги. Така изглеждаше много мъдър и успя доста да се издигне. Та цялата описана по-горе сценка ми прилича на сборище на тарикати воглаве с най-големия.
За съжаление текста не може да предаде тона на думите на Божо Трика - аз мисля, че е бил стреснато-сънен.
Но според мен най-страшното е нивото на управляващите и начина на взимане на решения. Променят законите ей така - сега ще го променим пък ще видим, ако се провали туристическият сезон тогава ще му мислим. А че от това зависи работата, живота на много хора - няма кой да помисли. И така е с всички закони - така е прокарана и прословутата здравна реформа, и данъчните промени и промените в образованието и т.н и т.н.
И след това се чудим защо в България законите са калпави - е, този мини театър отговаря напълно на въпроса. Но на мат'ряла му дай да чете глупости и да се радва, че тези "горе" са по-глупави от него.

29.12 2015 в 05:05

Фатка е, че докато Борисов е на власт тия протоколи са публични и можем да ги четем и да им се радваме или даим се смеем.

Когато беше Костов, Царя, Станишев и Орешарски протоколите от заседания на МС бяха тайна.....сами си правете изводите. То просто не заслужава и повече коментар.

29.12 2015 в 00:45

@чесън, коментара ти е меееко казано обиждащ моето IQ....кога и как ме виждаш да “извъртя задник“ и да залюбя ТИКВАТА, и не слагай моля те всички които не обичат “слънчоглед политиците“ под един знаменател, левичарски уклон не бих казал, РУСОФИЛ....да и то мнооого преди ПУТИН, а Волгин има много общо с темата, като изтрезнееш след празниците ще вденеш, сега явно си под влиянието на Star Wars, струва ми се леееко си се вдетенил, щом си мислиш, че този филм струва нещо(имам предвид конкретно новата серия), дано залитането е само под давлението на.....внуците:):):).....И накрая.........публикуването на горния чаршаф е пореднияt срам за родната “журналистика“.....всички участници в горното порно биха умрели от глад в ....НОРМАЛНА държава..........а клакьорите които им пригласят са по-жалки и от тях........Дано съм станал по-ясен..............Пожелавам ти да си жив и здрав......и на всички българи дано скоро се събудят от ДЪЛБОКАТА КОМА.......

28.12 2015 в 22:44

№ 5-по-точно за "бойко" ще стане обратното...ошашавеният електорат сега го смята за "най-великият"българин...сякаш преди него не е имало история...Но когато дойде денят в който ще им светне пред очите,ще го оплюят и ще го отсвирят,след което ще се втурнат да ни натресат следващият "спасител"...или не знам какво!...Такава е участта ни,да се лутаме в тъмното и да не си вземаме поука от грешките.