"Като видях как си потърквате ръцете, да ви кажа – не си мислете, че това са пари за харчене, а излишък"

OFFNews 05 август 2016 в 09:59 6589 3

Премиерът Бойко Борисов скастри министрите си да не се надяват на допълнителни средства по бюджетите си от излишъка. Това става ясно от публикуваната стенограма от последното заседание на Министерски съвет по време на обсъждането на Закона за физическото възпитание и спорта. 

Отношение по закона взима зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев, според когото са необходими определени корекции по отношение на финансирането на големи спортни мероприятия. Той пояснява, че е необходимо, при съставянето на бюджета спортното министерство да предоставя календар на събитията. По време на дискусията Ананиев заявява, че в излишъка са натрупани 3.267 млрд. лв., като 1.5 млрд. са авансовите плащания от страна на Европейската комисия. 

В отговор премиерът се обръща към министрите си да не се надяват на средства и обяснява какво е излишък: "думата означава, че това ни е буферът". След което припомня колко много пари правителството е отпускало за спорта. Междувременно няколко пъти повтаря и че ще бъдат отпуснати пари за строежа на "казарми" на Силите за специални операции.

Точка 24
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за физическото възпитание и спорта

БОЙКО БОРИСОВ: Ананиев!
КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, господин премиер.
Уважаеми дами и господа министри, колеги, оценявайки важността на предложения законопроект за физическото възпитание и спорта, в продължение на няколко месеца водехме много сериозни разговори и дебати с експертите от Министерството на младежта и спорта.
Редица от нашите бележки в тази процедура бяха приети. Разбира се, останаха и доста текстове, които до този момент (нарочно казвам до този момент) не бяха съгласувани. Това е основно материята, която е свързана с държавните помощи.
Наистина това е една доста сложна материя. С колегите от Министерството на младежта и спорта говорихме по това, че има определени директиви, които са на Европейската комисия и, респективно, те се прилагат пряко в българското законодателство. Но с последните изменения в областта на държавните помощи самият механизъм, технологията, която се осъществява по отношение на държавните помощи, е предоставена на съответната държава.
Имах възможността преди малко да разговарям с министър Кралев. Той ме уведоми, че бележките, които сме предложили по отношение на държавните помощи, ги приема. Само за протокола бих споменал, това е Глава ІІІ „Спортни организации” – чл. 103, чл. 109 и чл. 114, чл. 115 и чл. 127.
Освен това, останах с впечатление, че се приемат и бележките ни по чл. 135, ал. 1, като това е по отношение на общините. Те бяха предварително казали, че приемат нашите бележки, но във варианта, който е внесен в Министерския съвет, точка 4 и точка 5 ги няма. Надявам се, че ще подкрепи нашето предложение да не се фиксира процентът 70 на сто от средствата за масовия спорт, тъй като, все пак, това са общински средства, общински мероприятия, в компетенциите на Общинския съвет са и не би трябвало така законодателно да ги ангажираме с точен процент на финансиране.
Какво остана, по което все още нямаме съгласие.
В чл. 10, ал. 1, т. 11, са посочени провеждането на значими спортни прояви, в това число и провеждане на олимпийски игри на територията на страната. В същото време – и кандидатстването на нашите спортни федерации за провеждане на такива международни мероприятия.
Нашето убеждение е, че това са значими мероприятия, които изискват сериозно финансиране и би трябвало в предварителен порядък поемането на ангажиментите да бъде съгласувано с Министерския съвет, за да можем да имаме не само предварителната информация за съгласие на министъра на младежта и спорта, но да сме убедени, че тези мероприятия предварително ще бъдат финансово осигурени.
Това е едната бележка, по която не сме стигнали още до крайно съгласие.
Втората бележка е свързана с §9, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на закона. Там е предвидено да се отчисляват определени средства от приходите от хазарта, да отиват за финансиране на спортни мероприятия.
Според нас, това е една противоречива, неясна и неработеща, уредба до този момент. Освен това, влиза в пряко противопоставяне на редица членове от Закона за публичните финанси, където е записано, че приходите не са целеви и отиват за покриване на всички разходи и най-вече това създава прецедент, предимство на Министерството на младежта и спорта спрямо останалите разпоредители с бюджет.
Последната, трета бележка, по която не сме стигнали до съгласие, е свързана с определянето на месечните премии. Те държат да остане практиката да бъде трикратният размер на минималната работна заплата.
Вече второ правителство подред провежда политиката да се откъснат всички социални плащания от минималната работна заплата. Ние не възразяваме върху размера на сумата, но да бъде твърда сума, а да не е свързана или обвързана по-скоро с минималната работна заплата.
Приключих, господин премиер.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемам начина на разсъждения на финансовото министерство, но считам, че цялата отговорност си остава в Министерството на младежта и спорта, защото трябва да внимавате там за държавната помощ. Особено при управлението на имотите. Вие помните на „Барселона” и „Реал” – Мадрид Европейската комисия им наложи санкции. Да не стане същото и при вас.
Що се касае за пенсиите. След като получихме писма с Кралев от тях, навремето, помните, направихме всичко възможно нашите олимпийски шампиони да имат достойни старини и за това приехме три минимални работни заплати да им е пенсията. Нали така беше?
КРАСЕН КРАЛЕВ: Да.
БОЙКО БОРИСОВ: Предлагам това да остане, ще приемем това, което вносителят иска. Разбира се, в парламента вече могат и парламентарните групи да си кажат мнението, но в случая заставам на страната на спортно министерство, защото спортистите са много различна категория от хора от останалите.
В тези няколко години на младостта им има пълно себеотдаване, за да станеш олимпийски шампион. Това им е животът, след това на това се крепи славата и каквото са постигнали тогава. Затова приемам искането на Кралев и все пак парламентът ще има последната дума.
Кралев!
КРАСЕН КРАЛЕВ: Потвърждавам казаното от господин Ананиев. Ние приемаме всички бележки, които те са отправили, касаещи частта за държавните помощи, и предлагаме да бъде отразено на вносител, ще прецизираме текстовете с тях.
Относно премиите на олимпийските шампиони се уточнихме.
Остават два други казуса.
Относно бележката по чл. 126. Все пак става въпрос (и също предлагам на вносител да изясним точното съдържание на текста), защото това е нормативен акт, който трябва да се измени по инициатива на Министерството на финансите. Вие предлагате да изменим Закона за хазарта, което не е наша работа. Ние реферираме към Закона за хазарта, обаче оттам нататък всички промени би трябвало да бъдат отразени там. Това ни е коментарът.
По чл. 10 относно домакинствата. Министерството на младежта и спорта разполага с годишен бюджет от 5 милиона лева за домакинства, който е фиксиран, така че ние нямаме възможност да поемаме ангажименти за по-голям обем от тези. Все пак, имаме нужда от известна гъвкавост да вземаме решения в рамките на този бюджет, защото процесите са доста динамични при определянето на тези домакинства.
Всичко останало, което касае големи състезания като световното първенство по волейбол, големи игри, които изискват финансиране, надхвърлящо това, което законът ни дава и бюджетът ни дава, то се взема като решение на Министерския съвет. Ние не сме поемали никога ангажименти финансови извън рамките на бюджета.
БОЙКО БОРИСОВ: Да, и ние за това го правим. Колко за Световното първенство дадохме допълнително към бюджета?
КРАСЕН КРАЛЕВ: 10 милиона беше за волейбола.
БОЙКО БОРИСОВ: Десет милиона лева сме дали допълнително.
КРАСЕН КРАЛЕВ: Но това с решение на Министерския съвет става, така или иначе.
БОЙКО БОРИСОВ: С решение на Министерския съвет, за да се проведе световното първенство, огромни пари, но хората харесват волейбола, подкрепят го, имаме добър отбор и за това тогава решихме да подкрепим, както подкрепихме и детската Евровизия с 5 милиона, подкрепяме и гимнастиката, подкрепяме и там, където има резултати и възможност винаги сме се отзовавали.
Сега на практика с изграждането на залата в Бургас за Световното първенство по лека атлетика на закрито, това не е ли подкрепа за леката атлетика, да бъдат домакини на такова първенство? Огромна е подкрепата.
Ананиев!
КИРИЛ АНАНИЕВ: Господин премиер, идеята на нашата бележка е, когато правим проектобюджета за следващата година ние, естествено, че знаем календара за предстоящата година на всички спортни мероприятия. Вместо да търсим в течение на годината преструктуриране на разходи…
БОЙКО БОРИСОВ: Абсолютно те подкрепям.
КРАСЕН КРАЛЕВ: Те са част от бюджета ни. Те са фиксирани, аз не мога да надхвърля 5 милиона, няма касателство към определяне на бюджета. Вие ми определяте годишен бюджет, в който тези разходи за домакинства са фиксирани при мен. Вие така или иначе го правите това нещо.
БОЙКО БОРИСОВ: Затова Ананиев (да ти го преведа) каза: при новия бюджет, когато защитавате, ще дадете календара – какво ще има през годините като домакинство, какви разходи ще имате, световни първенства, домакинства и европейски, за да може вместо да са пет, по-добре там да са десет или петнадесет милиона, а не след това да търсим преструктуриране на бюджета, за да покриваме тези разходи. Много по-прозрачно, много по-чисто, много по-правилно е да бъдат включени в бюджета, по-спокойно е и за министерството. Така че се подгответе, новият бюджет така да бъде направен.
КРАСЕН КРАЛЕВ: ОК, добре, приема се.
БОЙКО БОРИСОВ: И за мен е по-добре. Защото като дойдат от федерацията с теб и започнат да ми обясняват колко е важно, и че ако не се направи съсипваме спорта, аз започвам да пресирам финансово министерство да търси средствата, за да откликнем на нуждите.
Така че, Ананиев, абсолютно си прав в това отношение. Направете точна сметка.
КРАСЕН КРАЛЕВ: Добре, предлагам да прецизираме текста на вносител.
БОЙКО БОРИСОВ: Аз разбирам някъде да са нужни малко пари, веднъж да се додаде или извънредно, но не да става практика всеки спорт да идва и ние непрекъснато да… Я пресметнете колко за стадиони и за игрища, треви, осветление, за да участват в „А” група, отидоха във футбола! Пари, които благодарение на приходните агенции, МВР и прокуратурата успяхме да съберем. И към юли месец сметката ни е, кажи я, Ананиев. Точно колко сме събрали в плюс бюджета и за това си позволихме тези неща?
КИРИЛ АНАНИЕВ: Господин премиер, към края на месец юли бюджетният излишък възлиза на 3 милиарда 267 милиона лева или, както го закръглят в пресата – 3 милиарда и триста.
Всъщност, цялото преизпълнение спрямо миналата година, което бяхме предвидили, в размер на 1 милиард и 100 милиона лева вече е изпълнено. Днес го каза и Бойко Атанасов, директорът на НАП. Така че, резултатите наистина са добри.
Трябва да имаме предвид обаче, че за този висок излишък имат голямо значение приходите, които влязоха от Европейската комисия за стария програмен период и съответно – авансовите плащания от страна на Европейската комисия. От тези 3 милиарда 267 милиона лева, 1 милиард и 500 хиляди са средства от Европейската комисия.
БОЙКО БОРИСОВ: Като видях как си потърквате ръцете, да ви кажа – не си мислете, че това са пари за харчене, а излишък – думата означава, че това ни е буферът. Максимално строга фискална дисциплина и действително хубаво е в проектобюджета да се заложат всички тези плащания, които имаме, за да е изключение, а не правило това всеки да идва и да казва: „Без тези пари сме загинали!”. Има милиардни бюджети на министерства, накрая за един, или два, или три милиона казват: „Ако не ги вземем тях, ние сме обречени”.
Разбира се, ето сега, както е казармата. Аз вчера казах – бил съм премиер, през годините и върховни главнокомандващи, и министри не сме взели всички мерки. Аз не обвинявам никого, но тези момчета заслужават да им направим нормални условията на работа и на живот при качествата, които имат. И затова вземаме това решение и аз мога да защитя и пред парламента, и пред хората защо го правим.
Приемаме точка 24 на вносител с няколко корекции, но специално за пенсиите, подчертавам, остават във вида, в който са. Да не направите някоя корекция там!
Кралев, уведоми нашите олимпийски шампиони, че така, както са пожелали, така сме го оставили. И, разбира се, пожелай успех на олимпиадата на нашите спортисти като отидеш там.
Нарочно Министерството на спорта предложи максимално високи премии за олимпиадата, за да може да има още един стимул. Не че е малък стимул това да станеш олимпийски шампион и да вземеш медал, но все пак да имаме и допълнителен стимул към тези хора.
Разбира се, снощи на всички ни беше драго да гледаме „Лудогорец” – имаше големи претенции от другия отбор, но мисля, че заслужено победихме.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

13207

2

Shoshon

05.08 2016 в 10:57

Този излишък е фиктивен, това е невърнато ДДС.

13207

1

Shoshon

05.08 2016 в 10:56

Миналото се актуализираше ден след ден и почти минута след минута. По този начин с документи можеше да се докаже, че е вярна всяка прогноза на партията; в архивите не се допускаше никакво съобщение или мнение, което би противоречило на изискванията на момента.