Quantcast

Експертни съвети към здравното министерство заменят националните консултанти

OFFNews Последна промяна на 11 февруари 2019 в 11:50 2549 0

Експертни съвети към Министерството на здравеопазването ще заменят националните консултанти. Това предвижда проект за промяна на Наредба №47, публикуван за обществено обсъждане.

Промяната беше част от здравната реформа, заложена в бюджета за тази година и за влизането ѝ сила беше направена корекция в Закона за здравето.

Експертните съвети ще бъдат създавани със заповед на министъра на здравеопазването. Предвижда се в състава им да бъдат включени от 3 до 7 изявени специалисти по съответните медицински специалности, с доказан професионален опит и авторитет, предложени от научни медицински дружества, лечебни заведения, висши училища или други организации, уточнява министерството в мотивите към проекта.

Експертните съвети ще изпълняват функциите на досегашните национални консултанти - "експертно-съвещателни и организационно-методични функции по въпроси, свързани с провежданата държавна политика, както и с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване".

Членовете на експертните съвети ще могат да оказват и методична помощ на лечебните заведения и на контролните органи в системата на здравеопазването при въвеждането, изпълнението и контрола на медицинските стандарти.

Всеки експертен съвет ще има главен координатор, който ще ръководи работата и ще отговаря за предоставянето
на консултациите и становищата. Решенията ще се взимат с мнозинство от не по-малко от половината от състава на експертния съвет, като се допуска и провеждане на неприсъствени заседания. При наличие на различни мнения, всеки член на експертния съвет излага своето мнение и мотиви към него, предвижда проекта за промяна на наредбата.

Целта е при решения за качеството, ефективността и контрола на здравните услуги да участват широк кръг изявени медицински специалисти по дадена медицинска специалност, притежаващи необходимите знания, умения и достатъчно практически опит, посочват от ведомството.

Оттам уточняват, че промяната няма да налага допълнителен финансов ресурс.