EK започна 5 наказателни процедури срещу България

Мая Младенова Последна промяна на 10 юли 2014 в 13:51 8005 6

Европейската комисия обяви днес, че започва пет наказателни процедури срещу България. Те са в областите околна среда, здравеопазване, права на потребителите, рибарство и транспорт.

Комисията публикува обобщение за всички стартиращи наказателни процедури срещу държави членки. От списъка липсва единствено новоприсъединената Хърватия. Този вид процедури се задействат, когато държавите не изпълняват своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС.

Проблемните области за България:

1. Транспорт - заради единното европейско небе

ЕК призовава 18 страни, в т.ч. България, да предприемат решителни действия за общо управление на въздушното пространство.

В момента тези страни членуват в шест различни функционални блока въздушно пространство, организирани според потоците на трафика, а не според държавните граници. Функционалните блокове въздушно пространство са решаваща стъпка към по-ефикасна, по-евтина и по-малко замърсяваща система на въздухоплаване в Европа, подчертават от ЕК.

2. Здравеопазване

ЕК призовава България и още 11 страни да съобщят за пълното транспониране на разпоредбите относно трансграничното здравно обслужване. Изискването е във връзка с приетата Директива за правата на пациентите, която им дава право да получават здравно обслужване в друга държава членка и да искат възстановяване на разходите за него в своята държава членка. Тя също изисква системите на здравеопазване и доставчиците на здравно обслужване да гарантират, че на пациентите се предоставя информацията, от която те се нуждаят, за да направят информиран избор относно своето лечение в друга държава членка. 

3. Рибарство

Комисията иска от България, Гърция и Словения да осигурят електронен обмен на информация в областта на рибарството с другите държави членки. Липсата на такава система може да възпрепятства корабите от други страни от общността да упражняват правото си да извършват риболовна дейност в тези три страни и да разтоварват или продават риба на тяхна територия. По същия начин риболовни кораби, плаващи под знамето на България, Гърция или Словения, могат да бъдат възпрепятствани да извършват риболовна дейност извън териториалните води на тези държави.

4. Околна среда

Комисията настоява България и Литва да предприемат действия срещу замърсяването на въздуха, като подобрят защитата на гражданите от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ПЧ10). Тези фини частици могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Частиците са резултат от емисии от промишлеността, автомобилите и домашното отопление. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябва да ограничат излагането на гражданите на тези частици.

Ако България и Латвия не предприемат действия, Комисията може да сезира съда на Европейския съюз.

5. Права на потребителите

Комисията призовава България да транспонира новата директива на ЕС за правата на потребителите (MEMO/13/1144) в националното си законодателство. Срокът за това изтече на 13 декември 2013 г., а националното законодателство трябваше да започне да се прилага, считано от 13 юни 2014 г.

Директивата цели да повиши прозрачността на цените, забранява на допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи линии и на предварително отбелязани с отметка полета в интернет такси (например при покупка на самолетни билети), както и удължаване на периода (от 7 на 14 дни), през който потребителите могат да се откажат от договор за покупка.

Куриозното в случая е, че България е последната държава в ЕС, която не е въвела тази директива, създадена от българския еврокомисар по защитата на потребителите Меглена Кунева.

Няма държава от ЕС без нито една наказателна процедура. С най-малко - по една - са Естония, Унгария, Словакия, Дания, Швеция и Малта. Най-много на брой процедури започват срещу Великобритания (8), Италия, Испания и Португалия (по 6). По 5 са процедурите срещу Австрия, България, Ирландия, Полша, Румъния, Финландия и Франция.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови