До 4320 лв. взима директор в изпълнителна агенция заради "исторически дисбаланси"

МВР отчете липсата на 4 286 души за година

Юлиан Христов Последна промяна на 17 юни 2017 в 07:29 13169 0

До 4320 лв. взима директор в изпълнителна агенция заради

Заради "исторически наложили се дисбаланси" има съществени разлики в заплащането на едни и същи позиции в различни ведомства, като дори се стига до абсурдни случаи на високи заплати.

Това става ясно от годишния доклад за състоянието на администрацията за 2016 г., който беше приет от правителството в сряда. 

От цитираните данни се разбира, че заплатата на директор на дирекция в изпълнителна агенция достига 4320 лв. За същата позиция в администрацията на Министерски съвет заплатата достига 3771 лв., а в Народното събрание - максимумът е 3570 лв. В държавните агенции максимумът на заплатата за тази длъжност достига 1904 лв.

В администрацията на Министерският съвет и министерствата най-високи стойности стига заплащането на главния секретар - 3900 лв. и директор на дирекция - 3771 лв. 

Обяснението в доклада за разликата в заплащанията е "исторически насложили се необосновани дисбаланси в основните заплати", което, според констатациите в него, били неизбежни.

Отчетена е и "нарушена философия на матричната скала" заради увеличенията на минималната работна заплата, която довела до изравняване на минималните размери "на значителен брой нива". Имало и допълнителни дисбаланси при прилагането на механизма за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. 

Едва на последно място се посочва неправилното управление на разходите за заплати и затруднения при провеждането на вътрешноорганизационната политика по заплащането.

В доклада се прави и сериозната констатация, че за 2016 г. Министерството на вътрешните работи е отчело 4 286 щатни бройки по-малко. 

Според устройствения правилник на министерството щатните бройки в него са 50 017. В доклада за състоянието на администрацията голямата цифра от незаети щатни бройки в МВР е поставена в специална графа за съществено несъответствие с нормативно установената щатна бройка. В доклада това несъответствие не е обвързано с общия брой незаети щатни бройки в администрацията, който е 5 840. 

В доклада не е посочена общата численост в МВР, което се отдава единствено на "съществени несъответствия в числеността" спрямо регламентираната в правилника. В документа не се дава обяснение за голямата дупка в незаетите щатове. 

За разлика от предходни доклади, този за 2016 г. е пестелив и откъм други констатации за администрацията. От доклада за 2014 година например стана ясно, че повече от 1/3 от работещите в държавната администрация са ангажирани в системата на МВР.

Към 31 декември 2016 година общата щатна численост на държавната администрация, включително и общинските и районни администрации, е 132 648 щ. бр. Щатните бройки в централната администрация са 98 663, а в териториалната администрация 33 985.

В доклада се прави констатация, че консултативните съвети към правителството не отчитат редовно дейността си. "При прегледа на Портала за консултативните съвети прави впечатление, че секретариатите на приблизително 29 консултативни съвета не въвеждат регулярно актуална информация, което от своя страна затруднява взаимодействието между държавните институции на централно и местно ниво, гражданите и бизнеса във връзка с извършените промени, касаещи дейността на съветите. Липсата на информация за актуалния състав на съветите, нормативна уредба, работни програми, проведени заседания и приети решения поставя и въпроса доколко същите, в ролята им на постоянно действащи органи на правителството, изпълняват нормативно определените им функции, за които са създадени", се посочва в документа.

В него се прави препоръка по подобряване на ефективността на тези съвети - "включително редуциране на броя им".