Дават земя на НКЖИ за влака София - Кулата

OFFNews Последна промяна на 14 март 2018 в 12:19 3720 0

Правителството предоставя на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ безвъзмездно за управление имоти – публична държавна собственост, в землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров, община Петрич.

Досега те са били стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ предвид изграждането на автомагистрала „Струма“ и съпътстващата инфраструктура, включително изместване на жп линията „София – Кулата“. След въвеждането в експлоатацията на новото трасе на жп линията, съоръженията и земята, върху която са изградени, следва да бъдат предадени за управление на НКЖИ с оглед функциите й по Закона за железопътния транспорт.

С друго решение на кабинета се учредява безсрочен сервитут върху поземлен имот в полза на „Група технология на металите - Ангел Балевски холдинг“ АД. Имотът с площ 159 кв. м се намира в горска територия в землището на с. Мърчаево, Столична община. Сервитутът се учредява въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с решение на Столичния общински съвет и е за изграждане и обслужване на подземен електрически кабел в местността „Въртен камък“. За придобиване на ограниченото вещно право дружеството ще заплати нормативно определените цена и режийни разноски. 

Правителството отчуждава и части от поземлени имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Дъждино, за изграждането на участък от обходния път на Кърджали. Обходният път е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа и е част от трансевропейски коридор №9. С изграждането му транзитният трафик ще бъде изведен извън града, което ще повиши безопасността на движение и стандарта на транспортното обслужване, ще се ограничи шумът в населеното място и ще намалее замърсяването на въздуха с вредни емисии. Финансирането на процедурата по отчуждаване на имота се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови