Quantcast

АДФИ открила нарушения в 39% от обществените поръчки за 2016 г.

OFFNews Последна промяна на 17 май 2017 в 15:10 2049 1

Агенцията за държавна финансова инспекция проверила 2016 обществени поръчки през миналата година, като е открила нарушения в 782 от тях - 39% от общия им брой. 

Това става ясно от приетия от Министерския съвет днес отчет за дейността на Агенцията за 2016 г. 

Финансовите инспектори са установили 286 случая на възложени обществени поръчки за 58 802 734 лв., при които не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това. 

Проверените през миналата година обществени поръчки са на обща стойност 843 150 220 лева. При 17% от проверените поръчки - 341 поръчки, са установени нарушения, свързани с прозрачност, свободна и лоялна конкуренция. 

При 30 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите. При 15 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това и др.

При 441 или при 22% от проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер – неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции за участие и за изпълнение на поръчки и други, става ясно от отчета.

Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на 8 411 214 лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1 094 178 лева.

През отчетния период са съставени 646 акта за установяване на административни нарушения, в т. ч. 486 на физически и 160 на юридически лица. По образуваните административнонаказателни производства са издадени 268 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 258 480 лева.

За установените вреди са съставени 28 акта за начет срещу 24 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

На органите на прокуратурата са изпратени 101 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.